คลับการ์ด

วิธีการสมัครบัตรคลับการ์ด


             
รูปแบบการให้บริการ

- เทสโก้ โลตัส คลับการ์ด ออกโดยและเป็นสมบัติของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือขอคืนบัตรหรือการสะสมแต้มจากผู้ถือ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดำเนินงานตลอดจนรูปแบบการให้บริการของคลับการ์ด รวมไปถึงการยกเลิกการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เทสโก้ โลตัสขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าทั่วไปหรือผู้บริโภคตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
- ผู้ถือบัตรเทสโก้ โลตัส คลับการ์ด จะต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยในประเทศไทย และต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
- เทสโก้ โลตัส คลับการ์ดไม่สามารถโอนเป็นชื่อบุคคลอื่นได้และผู้ที่ใช้ได้ คือผู้ที่มีชื่อตรงกับฐานข้อมูลคลับการ์ดเท่านั้น
- เทสโก้ โลตัส คลับการ์ดขอสงวนสิทธ์ในการสมัครบัตรคลับการ์ดสำหรับลูกค้า 1 ท่านสามารถสมัครสมาชิกคลับการ์ดได้ 1 หมายเลข เท่านั้น
- เทสโก้ โลตัส สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ถือบัตรเมื่อใดก็ได้
- เทสโก้ โลตัส คลับการ์ด ใช้ได้ที่ เทสโก้ โลตัส และบริษัทคู่ค้าอื่นๆ ที่มีข้อตกลงกับเทสโก้ โลตัส เท่านั้น
- เทสโก้ โลตัส คลับการ์ด ที่สมัครในประเทศไทย สามารถใช้ได้ในประเทศไทยเท่านั้น
- เทสโก้ โลตัส คลับการ์ด ไม่ใช่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
- เทสโก้ โลตัส ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกบัตรคลับการ์ด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร