กิจกรรมส่งเสริมการขาย
Tesco Lotus Mobile App ทั้งบน iOS และ Android 


เงื่อนไขในการใช้คูปองส่วนลดเงินสด (E-Coupon)

1. คูปองส่วนลดเงินสด (E-Coupon) นี้ใช้เป็นส่วนลดคู่กับบัตรคลับการ์ดที่มีหมายเลขตรงกับที่ระบุใน Tesco Mobile app เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่  600 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 บัตรคลับการ์ด ที่เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต ,ดีพาร์ทเม้นสโตร์ และเทสโก้ โลตัส เอ็กตร้า ทุกสาขา (ไม่ร่วมรายการที่เทสโก้ โลตัส ตลาดและเอ็กซ์เพรส)

2. คูปองส่วนลดเงินสด (E-Coupon) นี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองเงินสดคลับการ์ด (ที่ได้จากการสะสมแต้มคลับการ์ด) คูปองส่วนลดสินค้า บัตรของขวัญ คูปองเงินสดของบัตรเครดิตเทสโก้ วีซ่าได้

3. คูปองส่วนลดเงินสด (E-Coupon) นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดเงินสดจากหนังสือพิมพ์ สติ๊กเกอร์ส่วนลดเงินสด และคูปองส่วนลดเงินสดของโปรโมชั่นอื่น ที่มีการกำหนดเงื่อนไขการซื้อขั้นต่ำ

4. จำกัดจำนวนการใช้คูปองส่วนลดเงินสด (E-Coupon) 1 ครั้งต่อ 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 บัตรคลับการ์ด

5. แสดงคูปองส่วนลดเงินสด (E-Coupon) นี้ พร้อมบัตรคลับการ์ดที่มีหมายเลขตรงกับที่ระบุใน Tesco Mobile app ก่อนชำระเงิน (ยกเว้นการซื้อสินค้าของศูนย์อาหาร,ร้านเวชภัณฑ์ ,พื้นที่เช่า,สินค้าประเภทแอลกอฮอล์,ยาสูบ,บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินมือถือ, บิลเพย์เม้นท์, สินค้ายกหีบ และลูกค้าประเภทค้าส่ง) สำหรับสินค้าผ่อนชำระสามารถร่วมรายการโปรโมชั่น E-Coupon ได้

6. คูปองส่วนลดเงินสด (E-Coupon) นี้ใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าได้เฉพาะวันที่  23-25 ส.ค. 56 เท่านั้น

7. คูปองส่วนลดเงินสด (E-Coupon) นี้ไม่สามารถทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรูปแบบการชำระเงินอื่นได้

8. คูปองส่วนลดเงินสด (E-Coupon) ต้องเป็นคูปองอยู่ใน Tesco Mobile app เท่านั้น,   คูปองที่ได้จากการ capture รูปภาพหน้าจอหรือ forward จากบุคคลอื่นไม่สามารถใช้ได้

9. เทสโก้ โลตัส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดเงินสด (E-Coupon) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. คูปองส่วนลดเงินสด (E-Coupon) นี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) และขอสงวนสิทธิ์สามารถใช้ได้เฉพาะที่ เทสโก้ โลตัส เท่านั้น