“ช้อปร้อยลุ้นทองล้าน ทุกสัปดาห์ ที่เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส”
ตั้งแต่ 13 พ.ค. – 7 ก.ค. 56
 • คุณลำจวน พึ่งบุญมี

  ผู้โชคดีได้รับทอง มูลค่า 1 ล้านบาท คนแรก

 • คุณ ฉวีวงศ์ สินประสพ

  ผู้โชคดีได้รับทอง มูลค่า 1 ล้านบาท ซื้อที่สาขา ตลาดสุธาวี

 • คุณ อัญชลี กิจพยัคฆ์

  ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 3 ของวันที่ วันที่ 27-2 มิ.ย. ได้รับทอง มูลค่า 1 ล้านบาท สาขาการเคหะ ขอนแก่น

 • น.ส.อทิตยา วัฒนาพรชัย

  ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 4 ได้รับทอง มูลค่า 1 ล้านบาท จากสาขา สันกำแพง เชียงใหม่

 • คุณ พงษ์ทวิช เล็บครุฑ

  ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 5 ได้รับทอง มูลค่า 1 ล้านบาท จากสาขา คลองสามวา กรุงเทพ

 • คุณ สรารัตน์ กุลาสะทำมัง

  ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 6 ได้รับทอง มูลค่า 1 ล้านบาท จากสาขาวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 • คุณ คุณธิดา ภมร

  ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 7 ได้รับทอง มูลค่า 1 ล้านบาท จากสาขาอัมพวา สมุทรสงคราม

 • คุณ พง์บันฑิต สาทรเอนก

  คุณ พง์บันฑิต สาทรเอนก

  ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์สุดท้าย ได้รับทอง มูลค่า 1 ล้านบาท จากสาขาทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

เงื่อนไขการร่วมรายการ
เมื่อซื้อสินค้าที่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขา ครบ 100 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงโชค 2 ต่อ โดยการส่ง SMS โดยพิมพ์เลขที่ท้ายใบเสร็จ 16 หลัก กดส่งมาที่ 4642777 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท เครือข่าย True, True Move, DTAC และ AIS) ตัวอย่างเลขที่ท้ายใบเสร็จ 0031001780512026 มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการเพื่อลุ้นรางวัล 2 ต่อ
 • ต่อที่ 1) ลุ้นคูปองส่วนลดแทนเงินสด 50 บาท (คูปองส่วนลดแทนเงินสดในรูปแบบ SMS ตอบกลับถึงหมายเลขผู้โชคดี) *ทุกวันๆละ 5,500 รางวัล จำนวน 56 วัน มูลค่าของรางวัลรวม 15.4 ล้านบาท
 • ต่อที่ 2) ลุ้นทองคำแท่ง มูลค่า 1,000,000 บาท *ทุกสัปดาห์ๆละ 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ มูลค่าของรางวัลรวม 8 ล้านบาท
 • - รวมจำนวนรางวัลทั้งสิ้นกว่า 300,000 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 23 ล้านบาท - ***สงวนสิทธิ์ร่วมรายการเฉพาะใบเสร็จรับเงินที่ซื้อสินค้าจากเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส และเฉพาะผู้โชคดีที่เก็บใบเสร็จรับเงินตัวจริง ไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัลเท่านั้น**
  หมายเหตุ:
 • ** การใช้สิทธิ์รางวัลต่อที่ 1 ลูกค้าผู้โชคดีต้องทำการแสดง SMS คูปองแทนส่วนลดที่ได้รับการตอบกลับ คู่กับใบเสร็จรับเงินตัวจริง และนำแสดงต่อเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ก่อนชำระเงิน เพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้า โดยใช้ได้ 1 คูปองต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 • ** คูปองส่วนลดแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท สำหรับการซื้อสินค้าที่เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส ในครั้งถัดไป (ไม่ระบุมูลค่าขั้นต่ำของสินค้า) ยกเว้นการซื้อสินค้าประเภทเวชภัณฑ์ม สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์, ยาสูบ, บัตรของขวัญ, บัตรโทรศัพท์, การจ่ายชำระบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ และสินค้าผ่อนชำระ
 • ** ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถรวมใบเสร็จได้ และยกเว้นใบเสร็จที่ซื้อสินค้าในร้านเวชภัณฑ์, สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาสูบ, บัตรของขวัญ, บัตรโทรศัพท์, การจ่ายชำระบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ และสินค้าผ่อนชำระ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • รายละเอียดการจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 • รางวัลต่อที่ 1) ลุ้นคูปองส่วนลดแทนเงินสด 50 บาท (คูปองส่วนลดแทนเงินสดในรูปแบบ SMS ตอบกลับถึงหมายเลขผู้โชคดี) *ทุกวันๆละ 5,500 รางวัล จำนวน 56 วัน มูลค่าของรางวัลรวม 15.4 ล้านบาท กำหนดการจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดี ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. – 8 ก.ค. 56 โดยการส่ง SMS แจ้งผู้โชคดี จับรางวัลทุกวัน เวลา 20.00 น.
 • รางวัลต่อที่ 2) ลุ้นทองคำแท่ง มูลค่า 1,000,000 บาท *ทุกสัปดาห์ๆละ 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ มูลค่าของรางวัลรวม 8 ล้านบาท

 • กำหนดจับรางวัลทุกสัปดาห์ ภายในเวลา 12.00 น.
 • ครั้งที่ 1 เริ่ม-จบรายการ (จันทร์-อาทิตย์) จับรางวัล (วันอังคาร) ประกาศรายชื่อ (วันอังคาร)
 • 1. 13-19 พ.ค. 21 พ.ค. 21 พ.ค.
 • 2. 20-26 พ.ค. 28 พ.ค. 28 พ.ค.
 • 3. 27 พ.ค.-2 มิ.ย. 4 มิ.ย. 4 มิ.ย.
 • 4. 3–9 มิ.ย. 11 มิ.ย. 11 มิ.ย.
 • 5. 10-16 มิ.ย. 18 มิ.ย. 18 มิ.ย.
 • 6. 17-23 มิ.ย. 25 มิ.ย. 25 มิ.ย.
 • 7. 24-30 มิ.ย. 2 ก.ค. 2 ก.ค.
 • 8. 1-7 ก.ค. 9 ก.ค. 9 ก.ค.
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็ปไซต์ : www.tescolotus.com ทุกสัปดาห์ ภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ทำการจับรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในสัปดาห์ถัดจากสัปดาห์ที่ทำการจับรางวัล

  เงื่อนไขการจับรางวัล :
 • 1. รายการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสมนาคุณให้แก่ลูกค้าผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าในพื้นที่ขายภายในเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงซื้อสินค้าภายในวันและสาขาเดียวกัน มูลค่าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน สิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงโชค 2 ต่อ โดยการส่ง SMS โดยพิมพ์เลขที่ท้ายใบเสร็จ 16 หลัก กดส่งมาที่ 4642777 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท เครือข่าย True, True Move, DTAC และ AIS)
 • 2. ผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น ถือเป็นผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการในครั้งนี้ โดยผู้ร่วมรายการจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล 1 SMS ที่ส่ง ถือเป็น 1สิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ มาทำการจับรางวัล ภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ระบุตามเงื่อนไข
 • 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจับรางวัลสำรองไว้ในกรณีที่ คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับรางวัลไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 • 4. การจับรางวัลจะจับและประกาศรางวัลทั้งแบบรายวันและรายสัปดาห์ ดังนั้นชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลแต่ละวันหรือสัปดาห์จะไม่มีการนำมารวมเพื่อจับรางวัลในวันหรือสัปดาห์ถัดไป
 • 5. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตาม คำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544
 • 6. รายละเอียดสถานที่จับรางวัล รางวัลจากต่อที่ 1 บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลที่ หจก. ลัคกี้วัน กรุ๊ป เลขที่ 69/1072 ม.8 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี จับรางวัลทุกวัน เวลา 20.00 น. และรางวัลจากต่อที่ 2 บริษัทฯ จะจับรางวัลที่เทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ ภายในเวลา 12.00 น.
 • 7. รางวัลต่อที่ 1 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบทาง SMS ในวันถัดไป ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถนำข้อความที่ได้รับการแจ้ง ติดต่อขอใช้สิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์ชำระเงินภายใน เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขา (โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านบน) สำหรับรางวัลต่อที่ 2 ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัทตัวแทนดำเนินการ (หจก. ลัคกี้วัน กรุ๊ป) หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-9502930 ในการแจ้งให้ทราบผลของผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อยืนยันการรับของรางวัลต่อไป
 • 8. บริษัทฯมีสิทธิ์ระงับ หรือเรียกคืนการมอบรางวัล ในกรณีบริษัทฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือ ไม่ตรงตามที่ระบุ และ/หรือใบเสร็จเกิดจากการทำซ้ำ ฉีกขาด บริษัทฯ จะถือว่าเป็นโมฆะ และจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป
 • 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯหรือบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทฯเห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดี
 • 10. ผู้ที่ได้รางวัลต่อที่ 1 จะต้องติดต่อเพื่อใช้สิทธิ์รางวัล คูปองส่วนลดแทนเงินสดนี้ ที่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขา ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับข้อความ (มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการใช้คูปองส่วนลดแทนเงินสดดังกล่าว) และผู้ที่ได้รับรางวัลต่อที่ 2 จะต้องติดต่อขอรับรางวัลที่บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เลขที่ 629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำใบเสร็จรับเงินตัวจริงมาแสดงเพื่อรับรางวัลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้มาขอรับของรางวัลภายในกำหนด ของรางวัลที่เหลือบริษัทฯจะมอบเพื่อการกุศลให้แก่ “มูลนิธิเทสโก้ เพื่อไทย” ต่อไป
 • 11. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานในนามบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัทในเครือ หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการในครั้งนี้
 • 12. ของรางวัลในรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก หรือทอนเป็นเงินสดได้ และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้ ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • 13. คำตัดสินของคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • 14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกราย ถือได้ว่าตกลงและยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วทุกประการ
 • 15. สอบถามเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.tescolotus.com