ข่าวสารและกิจกรรม
โปรโมชั่น และกิจกรรม
โปรโมชั่นรายสัปดาห์ 24 - 30 ก.ค. 57
ข่าวสารและข้อเสนอพิเศษจากคลับการ์ด
กิจกรรมเพื่อสังคม
เทสโก้ โลตัส มีปฏิญญาที่จะร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ด้วย แผนงานเพื่อชุมชน
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มอบทางเลือกในการมีสุขภาพดีแก่ชุมชน สนับสนุนชุมชนด้วยความกระตือรือล้น สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมธุรกิจคนไทย
สินค้าใหม่จากเทสโก้ โลตัส
ปลาเส้น
ปลาเส้น ปลาเส้นสูตรใหม่ รสเข้มข้น รสเผ็ดจัด และรสบาร์บีคิว อร่อยงานได้โปรตีนจากเนื้อปลา ไม่มีไขมัน
Tesco Career Academy
Tesco Career Academy
Tesco Career Academy
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรอบรม การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 วันที่ 29-30 มีนาคม 2557