สินค้า

3 ระดับสินค้าคุณภาพ กับ 3 แบรนด์ทางเลือกจาก Tesco

เทสโก้ โลตัส นอกจากเป็นผู้นำด้านราคา และสาขาที่มีมากที่สุดในประเทศไทยแล้ว เรายังเป็นผู้นำในตลาดสินค้า Own brand หรือสินค้าตราห้าง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ และเพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่าได้รับผลิตภัณฑ์ Own brand ที่ดี มีคุณภาพ เทสโก้ โลตัส จึงได้กำหนดนโยบายในเรื่องคุณภาพ และมาตรฐานโรงงานและการผลิต ซึ่งถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด และที่สำคัญ เทสโก้ โลตัส ยังรับประกันความพึงพอใจของสินค้า Own brand

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Own brandเทสโก้ โลตัส ได้เริ่มจากการสำรวจและประเมินความต้องการของตลาด
พร้อมทั้งการยอมรับของผู้บริโภค ต่อจากนั้นจึงคัดเลือกผู้ผลิตที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน โดยเทสโก้ โลตัส มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
ที่นำมาตรฐาน BRC จากประเทศอังกฤษ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพ
การผลิตในประเทศไทย ซึ่งเทสโก้ โลตัส ได้พัฒนาระบบการตรวจสอบดัง
กล่าวมาตั้งแต่ปี 2541 และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรื่อยมา ผู้ผลิตสินค้า
ทุกรายจะต้องผ่านการตรวจประเมินก่อนที่จะมาเป็นคู่ค้าในการ ผลิตสินค้า
Own brand ของเทสโก้ โลตัส

เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจประเมินแล้ว คู่ค้าจะพัฒนาสินค้าเพื่อนำมาทดสอบ
ว่าตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่ โดยทำการสำรวจจากความต้อง
การของลูกค้า ขั้นตอนนี้จะเรียกว่า Blind Test คือ ให้ลูกค้าได้ลองชิมลองใช้
สินค้าดังกล่าวเปรียบเทียบกับสินค้ายี่ห้ออื่นๆ (แบรนด์ชั้นนำในท้องตลาด)
โดยไม่เปิดเผยว่าเป็นยี่ห้อใด จากนั้นจะนำคะแนน และข้อคิดเห็นต่างๆ 

มั่นใจคุณภาพสินค้า Own brand

 1. 1ผ่านการตรวจสอบและประเมินในเรื่องของคุณภาพ และมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

  เทสโก้ โลตัส เรามีนโยบายกำหนดมาตฐานการผลิต เพื่อให้ผู้ผลิตสามาถผลิตสินค้า Own brand ที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อกำหนด ซึ่งเราใช้เป็นเกณฑ์ ในการตรวจประเมินคัดเลือกคู่ค้าที่จะเป็นผู้ผลิตสินค้า Own brand ซึ่งมาตรฐานที่เราใช้คือ BRC (British Retail Consortium) คือ มาตรฐานเดียวกัน

  • HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points, Product Safety)
  • GMP (Good Manufacturing Practice )
  • Quality Management System
 2. 2ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักกฎหมายก่อนวางจำหน่าย

  สินค้า Own brand ของเทสโก้ โลตัส ทุกรายการต้องปฏิบัติทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตาม กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำหนด ส่วนผสมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ขออนุญาต จากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึง ฉลากสินค้าที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

 3. 3การตรวจสอบคุณภาพหลังสินค้าออกสู่ตลาด

  เพื่อความมั่นใจกับ คุณภาพสินค้า Own brand ทางเทสโก้ โลตัส มีทีมงานทำการสุ่มตรวจคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจยิ่งขึ้นในเรื่องของคุณภาพ ความปลอดภัย และความสดสะอาด ดังนั้นลูกค้าจึงสามารใช้สินค้า Own brand ของ เทสโก้ โลตัส ได้อย่างมั่นใจ เช่นเดียวกับสินค้าแบรนด์ชั้นนำในท้องตลาด ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของทุกขั้นตอน เพียงเพราะเราคำนึงถึงความคุณภาพ ปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้าของเทสโก้ โลตัส เป็นหลัก ดังนั้นลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้า Own brand ที่ซื้อจากเทสโก้