เกษตรกรและเอสเอ็มอี


โลตัส ให้การสนับสนุนเกษตรกร และผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากจะเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านสาขาของเรากว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์แล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน


โครงการรับซื้อตรงจากเกษตรกร (Direct Sourcing)

ปัจจุบันโลตัสรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศไทยโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง นอกเหนือจากการรับซื้อผลิตผลในปริมาณสูงเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ เรายังช่วยให้ความรู้และพัฒนาเกษตรกรในด้านมาตรฐานการเพาะปลูก ความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถมีรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืน


โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นคู่ค้าของเรา โลตัส มิได้เป็นเพียงช่องทางจำหน่ายสินค้าเท่านั้น แต่เราให้ความสำคัญในการช่วยพัฒนาศักยภาพของ SME ผ่านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า มาตรฐานการผลิต มาตรฐานคุณภาพ นโยบายด้านการจัดหาสินค้าด้วยความรับผิดชอบ สวัสดิภาพแรงงาน และสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งมาตรฐานและความเป็นเลิศเหล่านี้ ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ เนื่องจากมีมาตรฐานในระดับสากล


เป็นคู่ค้ากับเรา ดีอย่างไร?คัดลอกลิงก์เรียบร้อย