เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหารระดับสูง

สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย

ประธานกรรมการบริหาร

แอน เบลล์

ประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ

คริส โคเมอร์ฟอร์ด

ประธานกรรมการฝ่ายพาณิชย์

วรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์

ประธานกรรมการฝ่ายการตลาด

อรกานดา อรรถวิภัชน์

ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มิโรสลาฟ ฟริมอล

ประธานกรรมการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์

สลิลลา สีหพันธุ์

ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท

การ์เร็ต ชาร์ป

ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย