เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหารระดับสูง

สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย

ประธานคณะผู้บริหารประเทศไทย

ธรินทร์ ธนียวัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

สุจริต มัยลาภ

รองประธานคณะผู้บริหาร

อรกานดา อรรถวิภัชน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการค้าปลีก

สลิลลา สีหพันธุ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคคลและความยั่งยืน

วรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด

มิโรสลาฟ ฟริมอล

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายอสังหาริมทรัพย์

เจมส์ พาโดแวน

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการพาณิชย์ – สินค้าอุปโภค

ธนวัตร จิรจริยาเวช

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการพาณิชย์ – สินค้าบริโภค

อติพร เจริญศรี

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายเทคโนโลยี

เพียงพิศ ฉัตรวิริยะชัย

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

เบญจวรรณ อ่องศรี

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายศูนย์การค้าและพื้นที่เช่า

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย