เกี่ยวกับเรา

จุดยืนและคุณค่าหลักขององค์กร

จุดยืน (Brand Proposition)

Smart living experiences that delight one’s heart every day.


คุณค่าของเรา :

  • S: Simple เรียบง่าย เราลดความยุ่งยากและเพิ่มความสะดวกสบายให้ทุกคน
  • M: Motivated มุ่งมั่น เราไม่หยุดคิดและพัฒนาไปข้างหน้าเพื่อความสุขของทุกคน
  • A: Agile คล่องแคล่ว เราปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเสมอ เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน
  • R: Responsible คิดดีทำดี เราปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน
  • T: Transformative ปรับสู่สิ่งใหม่ เราค้นหาและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุก

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย