เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิโลตัสส์

“มูลนิธิโลตัสส์” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ในการการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชนทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษา พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ โดยนอกเหนือจากโครงการที่มูลนิธิขับเคลื่อนร่วมกับธุรกิจค้าปลีกโลตัสแล้ว มูลนิธิยังร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ ภาคธุรกิจ หน่วยงานในพื้นที่ และภาครัฐซึ่งเป็นที่มาของความประสบความสำเร็จของแต่ละโครงการที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างยาวนานในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในชุมชนระดับรากหญ้าที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก โครงการตัวอย่างที่ได้จัดทำขึ้น ได้แก่

  • สนับสนุนทางด้านการศึกษา ผ่านการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • โครงการความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและจิตรลดาเทคโนโลยี มอบทุนให้พนักงานแผนกช่างเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่จิตรลดาเทคโนโลยี
  • การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร เช่น โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่ออบรมด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาน้อง ๆ ที่มาร่วมอบรมจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ต่าง ๆ
  • การสนับสนุนทางด้านอาชีพ เช่น การร่วมมือกับจิตรลดาวิชาชีพส่งเสริม กิจกรรมฝึกงานทางด้านค้าปลีกสำหรับนักเรียนทางด้านการตลาด
  • การสนับสนุนทางด้านอาหารหรือวัตถุดิบ ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ในทุก ๆ วัน ภายใต้โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง
  • การช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อน เช่น การบริจาคอาหารแห้ง และของใช้จำเป็นให้กับผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงให้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของประชาชนในพื้นที่ภัยพิบัติ และบริจาคอาหารให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  • การช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และโครงการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อตรวจในเรื่องเบาหวาน

“มูลนิธิโลตัสส์” ร่วมกับโลตัส ประเทศไทย ที่มีเครือข่ายสาขามากกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศพร้อมทั้งพนักงานจำนวนมากที่มีจิตอาสา ดำเนินโครงการช่วยเหลือชุมชนต่างๆมากมาย และได้บรรลุความตั้งใจในการช่วยเหลือ และบรรเทาความทุกข์ร้อนของชุมชนจำนวนมาก และจะยังคงสานต่อความดีเหล่านี้ผ่านเครือข่ายสาขา และพนักงานโลตัส เพื่อสนับสนุน และช่วยเหลือชุมชนต่อไป

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย