เกี่ยวกับเรา

นโยบายด้านความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

แนวทางการทำงานร่วมกัน

ลูกค้าของเทสโก้คาดหวังให้เราสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดและมาจากแหล่งที่มาที่มีความรับผิดชอบ พวกเขาไว้วางใจว่า เราคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและผู้ผลิตปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทสโก้ โลตัส เริ่มต้นที่การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ในตลาด โดยทีมนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชี่ยวชาญของศูนย์นวัตกรรม เทสโก้ โลตัส ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นวัตกรรมใหม่ และ มีความคุ้มค่าสู่ตลาด ศูนย์นวัตกรรม เทสโก้ โลตัส ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2017 โดยเป็นศูนย์นวัตกรรม ของกลุ่มเทสโก้ แห่งแรกในเอเชีย มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่จะออกสู่ตลาด และ พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมด้วยส่วนประกอบของรสชาติใหม่ๆ อีกทั้งยังมีการศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

เทสโก้ โลตัสมีความเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของเพื่อนพนักงานมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ศูนย์นวัตกรรมเทสโก้ โลตัส จึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดรับความคิดเห็นให้เพื่อนพนักงานมาใช้งาน แบ่งปันความเห็นและวิจารณ์ความต้องการผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยมีเพื่อนพนักงานร่วมทดลองผลิตภัณฑ์และแบ่งปันประสบการณ์ประมาณปีละ 1500 คน นอกจากนี้ ศูนย์นวัตกรรมเทสโก้ โลตัสยังทำการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค แนวโน้มของผลิตภัณฑ์ในตลาดจากฐานข้อมูลทางการตลาดจากแหล่งต่างๆ โดยทำงานร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพด้านเทคนิค ฝ่ายการตลาดสินค้าตราเทสโก้ และกับคู้ค้า เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ในปัจจุบันแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นหลักใหญ่ที่ทางศูนย์นวัตกรรม เทสโก้ โลตัสคำนึงถึงคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค เช่น ไม่ใช้ผงชูรสในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค ใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติ ลดความหวาน ลดไขมัน ลดความเค็ม โดยใช้เกณฑ์อาหารทางเลือกสุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่านอกจากรสชาติอาหารที่อร่อย คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนปลอดภัย และยังเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้าอีกด้วย

ภายในองค์กรเทสโก้ เรามีทีมงานซึ่งมีทักษะและความสามารถสูงในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และเรายังมีเพื่อนพนักงานทั่วโลกซึ่งมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราว่า เทสโก้จะไม่เพียงทำตามความคาดหวังของลูกค้า แต่เราจะให้ดียิ่งกว่านั้น เพื่อนพนักงานของเราบริหารจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ริเริ่มแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตลอดจนผลิตออกมาเป็นสินค้าส่งถึงมือลูกค้าของเรา

ฉลากและบรรจุภัณฑ์

ฉลากและบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นในการสื่อสารข้อมูลที่มีความสำคัญทั้งหมดให้ลูกค้าของเรารับทราบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นประกอบการตัดสินใจซื้อได้ ยกตัวอย่างเช่น การระบุส่วนผสมและสารก่อภูมิแพ้นั้นเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกในธุรกิจอาหารของเรา

ทีมงานด้านเทคนิคของเทสโก้และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของเราดูแลให้มั่นใจเสมอว่า ข้อมูลบนฉลากสินค้านั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและโปร่งใส รวมถึงไม่ชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิด โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้

 • ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ของเรานั้นสอดคล้องกับนโยบายฉลากผลิตภัณฑ์ของเรา อีกทั้งทำงานร่วมกับทีมแบรนด์และทีมออกแบบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าฉลากของแบรนด์ใหม่นั้นปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายการติดฉลากที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • มีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการติดฉลากในอุตสาหกรรมอาหารจากภายนอกเทสโก้และจากภาครัฐเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎหมายการติดฉลากอาหารและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • มีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของภาคส่วนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของเราและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นสอดคล้องกับกฎหมายการติดฉลากอาหารอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้มั่นใจว่าฉลากผลิตภัณฑ์ของเราถูกต้องตามกฎหมายอยู่เสมอ งานออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจึงต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติก่อนที่จะส่งไปยังผู้ผลิต

นอกจากนี้เทสโก้ยังให้ความสำคัญกับวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อีกด้วย ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาการลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์เป็นที่สนใจของสาธารณะชนในวงกว้างและเรามีความมุ่งมั่นที่จะลดจำนวนการใช้พลาสติกในธุรกิจของเราทั้งหมด

โปรแกรมการตรวจสอบผู้ผลิตและคู่ค้า

เราไม่เพียงแค่ใส่ใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมสำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น แต่รยังรวมไปถึงโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้กับเรา เทสโก้ได้พัฒนามาตรฐานการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่เป็นชั้นนำซึ่งครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่ายภายใต้แบรนด์เทสโก้ เรายังทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าของเราเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านั้นอย่างเคร่งครัด เราทบทวนมาตรฐานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่า มาตรฐานต่างๆ ที่เรากำหนดนั้น เป็นปัจจุบันเสมอทั้งด้านการปฏิบัติในอุตสาหกรรมและกฎระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย

นอกจากนี้เรายังดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งบันทึกหลักฐานของการปฏิบัติตามมาตรฐานของเราเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นวิธีการกำกับดุแลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรามอบหมายให้องค์กรด้านการตรวจสอบภายนอกเทสโก้ดำเนินการตรวจสอบเหล่านี้

ก่อนที่สถานประกอบการใดๆ จะเริ่มต้นผลิตสินค้าแบรนด์เทสโก้ได้นั้น พวกเขาจะต้องแสดงให้เราเห็นความพร้อมทั้งด้านประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตสินค้าที่ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย และมีคุณภาพ คู่ค้าของเราบรรลุมาตรฐานนี้ได้จากการที่สถานประกอบการณ์นั้นๆ ได้ทำงานร่วมกันกับทีมงานด้านเทคนิคของเราเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องและการควบคุมต่าง ๆ นั้นอยู่ในกรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดและผ่านการตรวจสอบเพื่ออนุมัติให้สามารถเริ่มการผลิตได้ สถานประกอบการจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องของเทสโก้ ในปี 2019 เราทำการตรวจสอบอนุมัติคู่ค้าใหม่ของเทสโก้ไป 59 ราย และมีมากกว่า 50 รายที่ผ่านเกณฑ์และได้เป็นคู่ค้าของเทสโก้ หลังจากสถานประกอบการได้รับการอนุมัติ เราจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าคู่ค้าของเราปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอผ่านโปรแกรมตรวจสอบของเรา เราทำการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีในสถานประกอบการส่วนใหญ่ รวมถึงสำหรับสถานประกอบการที่ส่งสินค้าไปยังเทสโก้ในสหราชอาณาจักร การตรวจสอบเหล่านี้มีทั้งที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กึ่งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งในแต่ละภูมิภาคของโลก ในปี 2019 เราได้ทำการตรวจสอบฐานผู้ผลิตทั่วโลกของเราจำนวน 254 แห่งซึ่งเป็นฐานจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับเทสโก้ โลตัส เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตทุกรายผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเรา โดยในจำนวนนี้ผู้ผลิตถึงร้อยละ 60 ที่บรรลุผลในระดับคะแนนที่น่าพึงพอใจและดีเยี่ยม

เราไม่เพียงแค่ตรวจสอบคู่ค้าโดยตรงของเราเท่านั้น เพราะที่เทสโก้เราเข้าใจดีถึงความซับซ้อนและความเสี่ยงต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นเราจึงริเริ่มแผนระยะยาวในการตรวจสอบเชิงลึกตลอดห่วงโซ่อุปทานของเราตามความเสี่ยงของแต่ละภาคส่วน อันได้แก่

 • กลุ่มสินค้าผักและผลไม้ เราได้ทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนามาตรฐานการเพาะปลูกให้ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร (GAP)
 • เทสโก้มีพนักงานที่เป็นผู้จัดการฟาร์ม (Farm manager) ทำงานอยู่ในแต่ละภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ) ทำหน้าที่ประสานกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ในการจัดซื้อสินค้าตรงจากกลุ่มเกษตรในแต่ละภูมิภาค และให้การสนับสนุนแก่เกษตรกรในการพัฒนาการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดโรคและศัตรูพืช
 • สินค้าเนื้อสัตว์ที่เทสโก้ผลิตจากฟาร์มซึ่งได้การรับรอง GAP จากกรมปศุสัตว์ 100% และทุกโรงงานยังได้รับรองมาตรฐานตามหลักการ GMP HACCP
 • เทสโก้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สุขภาพดี เราคัดเลือกฟาร์มที่เลี้ยงแม่ไก่ในโรงเรือนระบบปิดที่ทันสมัย เน้นความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio-Security) ทำให้มั่นใจในคุณภาพ ความสด และปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะตกค้างทุกฟอง นอกจากนี้เรายังมีนโยบายส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์โดยใช้ไข่ไก่จากแม่ไก่ที่ไม่ถูกขังกรง (cage-free egg)
 • กลุ่มสินค้าปลาน้ำจืดมีการควบคุมดูแลคุณภาพและแหล่งที่มาของวัตถุดิบจากฟาร์ม นอกจากนี้เรายังควบคุมอุณหภูมิความเย็นของสินค้าตลอดการผลิต จัดส่ง และวางขายเพื่อให้สินค้ามีความสดจนถึงมือลูกค้า
 • กลุ่มสินค้าอาหารพร้อมรับประทานเทสโก้มีนโยบายในการออกแบบพัฒนาสินค้าให้มีความปลอดภัย ไม่ใส่ผงชูรส และผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณะสุข

โปรแกรมการทดสอบ

เรามีระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารที่รัดกุมและครอบคลุมทั่วทั้งเทสโก้ ในทุก ๆ วัน เราควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภคของเรา เรามีโปรแกรมทดสอบผลิตภัณฑ์แบรนด์เทสโก้ ซึ่งดำเนินการเป็นประจำโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระในห้องปฏิบัติการเพื่อให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย และตรงตามข้อกำหนดคุณภาพที่เข้มงวดของเรา เราได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายประเภทในช่วงปี 2018/19 ดังนี้:

 • การทดสอบทางจุลชีววิทยา เราทำการทดสอบ 1,023 รายการใน 743 ผลิตภัณฑ์
 • การทดสอบเคมี เราทำการทดสอบ 614 รายการใน 526 ผลิตภัณฑ์
 • การทดสอบความบริสุทธิ์และสารปนเปื้อน เราทำการทดสอบ 5 รายการใน 5 ผลิตภัณฑ์
 • การทดสอบเพื่อตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มผักและผลไม้ เราทำการทดสอบ 609 รายการใน 258 ตัวอย่าง

การกำกับดูแลความปลอดภัยของอาหารภายในสาขา

เราไม่เพียงแต่ดูแลผลิตภัณฑ์ของเราในระหว่างการผลิต เรายังพัฒนานโยบายความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม และมาตรฐานในสาขา เพื่อให้มั่นใจในด้านความปลอดภัย ความถูกต้องตามกฎหมาย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จนถึงมือลูกค้า

เทสโก้มีทีมงาน Operational Risk Team ซึ่งดูแลด้านความเสี่ยงในการปฏิบัติการโดยเฉพาะ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจจากร้านค้าของเราซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือความปลอดภัยของอาหารในสาขาของเรา ทีมงานทำหน้าที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น และจัดการข้อกังวลใจของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารของเรา ให้การสนับสนุนด้านการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในสาขา รวมถึงอบรมพนักงานเมื่อมีกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ ๆ อีกด้วย

เพื่อนพนักงานทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในสาขาได้รับการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัย พนักงานบางส่วนจะได้รับการอบรมเฉพาะด้านและอบรมทบทวนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทของแต่ละคน ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ทำงานในแผนกอาหารสดจะได้รับการฝึกอบรมด้านสินค้าอาหารสดที่จะช่วยให้พวกเขามีความเข้าใจในเรื่องคุณภาพที่ดีเยี่ยมของสินค้าของเรารวมถึงวิธีการที่จะดูแลสินค้าอาหารสดเหล่านั้น พนักงานในร้านของเราจะนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติในการทำงานประจำวัน ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของเรามีความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายอย่างแท้จริง นอกจากนี้ทีมสนับสนุนสาขายังได้จัดเตรียมคู่มือ “What Good Looks Like” สำหรับพนักงานเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถดูแลสินค้าอย่างเหมาะสมและมีความมั่นใจในการตอบคำถามเมื่อลูกค้าเกิดข้อสงสัย ยิ่งไปกว่านั้นพนักงานของเราจะใช้หลักการประเมินที่เรียกว่า “Would I Buy It” เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของสินค้าตรงตามความคาดหวังของลูกค้าเสมอในขณะที่ยังอยู่ในการดูแลของสาขา

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

 • พนักงานในร้านค้ากว่า 40,000 คนได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของอาหารในหลักสูตร Bronze/Silver/Gold
 • พนักงานในร้านค้ากว่า 27,000 คนได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรคุณภาพอาหารสด
 • พนักงานในร้านค้ากว่า 2,000 คนได้รับการฝึกอบรมกฏหมายเบื้องต้น โดยการฝึกอบรมนี้มีเนื้อหาด้านความปลอดภัยพื้นฐานของอาหารสำหรับผู้ทำงานเกี่ยวกับอาหารและผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
 • ผู้จัดการสาขากว่า 2,300 คนได้รับการฝึกอบรมมาตรฐานคุณภาพ 5 ดาว

มาตรฐานภายในสาขามีความสำคัญสำหรับเราเป็นอย่างยิ่ง เราจึงกำหนดโปรแกรมการตรวจสอบเพื่อกำกับดูแลให้สาขารักษามาตรฐานการปฏิบัติการที่ดีไว้อย่างสม่ำเสมอตามความคาดหวังของลูกค้าของเรา รวมถึงผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราใช้หน่วยงานอิสระจากภายนอกในการตรวจสอบสาขาของเราโดยใช้หลักเกณฑ์อันเข้มงวดที่เรากำหนดไว้

การถอดถอนและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

ถึงแม้ว่าเราจะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าสินค้าของเรานั้นปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย และมีคุณภาพก็ตาม ในบางครั้งก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการถอดถอนผลิตภัณฑ์จากการจำหน่ายหรืออาจมีความจำเป็นต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ มีปัจจัยมากมายที่เป็นเหตุให้ถอดถอนหรือเรียกคืนผลิตภัณฑ์และเราได้ทำงานร่วมกับคู่ค้าและสาขาของเราอย่างแข็งขันเพื่อลดจำนวนในการถอดถอนหรือเรียกคืนสินค้า ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา เราได้เห็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของจำนวนผลิตภัณฑ์ที่เราต้องถอดถอนจากสาขาของเรา อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องถอดถอนหรือเรียกคืนผลิตภัณฑ์ เราจะทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและในภาคอุตสาหกรรมในวงกว้างทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับลูกค้าของเรา

เราจะสื่อสารรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยไปยังสาขา โดยสาขาจะติดป้ายประชาสัมพันธ์การเรียกคืนผลิตภัณฑ์อย่างเด่นชัด เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเรารับทราบข้อมูลและส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้กับเรา เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะได้รับการพิจารณาทบทวนและเราจะนำข้อมูลความรู้ที่ได้บรรจุลงในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปิดช่องโหว่ต่าง ๆ และสร้างความมั่นใจว่าเราบริหารจัดการ ตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย และมีคุณภาพให้กับลูกค้าของเราอยู่เสมอ

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย