ดูให้ดี ยื่นภาษีครั้งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลง

ดูให้ดี ยื่นภาษีครั้งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลง

25 มีนาคม 2562
ในช่วงนี้เหล่าบรรดามนุษย์เงินเดือนอาจจะเริ่มวางแผนจัดการภาษี เพื่อเตรียมยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งหลายคนอาจจะเริ่มคิดแล้วว่า เอ๊ะ! มันมีสิทธิอะไรบ้างที่สามารถนำมาช่วยลดหย่อนภาษีได้บ้าง และในปีภาษี 2561 ที่ผ่านมา รัฐบาลก็ได้อนุมัติค่าลดหย่อนเพิ่มเติมอีกหลายประเภท เราเลยรวบรวมประเภทที่สามารถนำมาช่วยลดหย่อนภาษีได้มาบอกกันค่ะ แต่ก่อนอื่น เรามาดูกันก่อนว่า ในปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง 

อาจจะสงสัยว่า ภาษีแบบใหม่นี้ จะประกาศใช้เมื่อไร??
คุณกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธาน คกก. ระบุว่า น่าจะใช้ร่างแก้ไขกฎหมายกรมสรรพากรไม่เกิน 5 เดือน 
จากนั้นการแก้ไขภาษีสรรพากร น่าจะใช้ได้ทันภายในช่วงต้นปี 2562 (หรือภายในรัฐบาลชุดนี้) ซึ่งอาจจะต้องคอยติดตามกันว่าท้ายที่สุดแล้วกฎหมายภาษีสรรพากรรูปแบบใหม่จะเริ่มใช้เมื่อไหร่
แต่ยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวสำหรับการยื่นภาษี แต่จะรู้ได้อย่างไรว่า รายได้เท่านี้ จะเสียภาษีเท่าไหร่กัน สามารถคำนวณได้จากตารางฐานภาษีปี 2562 ตามนี้

หลายคนที่เห็นตารางนี้อาจคิดว่า ถ้าเรามีเงินได้ไม่เกิน 150,000 บาท ก็ไม่ต้องยื่นภาษี ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด เพราะกรมสรรพากรกำหนดให้คนที่มีเงินได้ แต่มีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายได้เช่นกัน เพื่อเป็นการยื่นแสดงรายการภาษีว่ามีรายได้ โดยแบ่งออกเป็นคนโสด และคนมีคู่ในกรณีดังนี้

คนโสด
● กรณีมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน เงินค่าจ้าง ประเภทเดียวจะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 บาท
● บุคคลที่มีเงินได้จากเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย เช่น เงินได้จากดอกเบี้ย เงินปันผล หรือเงินได้หรือประโยชน์จากการให้เช่าทรัพย์สิน เป็นต้น หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน ต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

คนมีคู่
● มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 ประเภทเดียว ยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 220,000 บาท
● มีเงินได้จากเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นประเภทเดียว ยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 บาท  

เอาล่ะ แม้ว่าจะมีเงินได้ไม่ถึงฐานภาษีและไม่ต้องชำระภาษี แต่ถ้าเข้าเกณฑ์มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีตามที่กล่าวไว้ ก็ต้องยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ตามระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนดด้วย แล้วใช้อะไรมาช่วยลดหย่อนได้บ้าง โดยแบ่งเป็นประเภทกลุ่มดังนี้ 

แล้วต้องใช้เอกสารอะไรในการยื่นแบบภาษีบ้าง?
● หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) เป็นเอกสารที่บริษัทต้องออกให้แก่พนักงาน โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ตลอดปีที่ทำงาน รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย การชำระค่าประกันสังคม ตลอดจนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี) ถือเป็นเอกสารสำคัญที่คนมีรายได้ทุกคนจะต้องใช้ในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลประจำปี เมื่อได้รับใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) จากบริษัทที่ทำงานแล้ว ก็สามารถนำตัวเลขที่ระบุในเอกสารมาใช้ในการกรอกและยื่นแบบภาษีได้เลยทันที
● เอกสารหลักฐานรายการลดหย่อนส่วนบุคคล เช่น ทะเบียนสมรส, เอกสารรับรองบุตร, หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา เพื่อใช้เป็นหลักฐานกรณีเข้าเงื่อนไขการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
● เอกสารในการลดหย่อนอื่นๆ สำหรับใครที่วางแผนภาษี มีการซื้อประกันชีวิต, ซื้อกองทุน LTF/RMF เอาไว้เพื่อลดหย่อนภาษี ก็ต้องมีหลักฐานอย่างเอกสารรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม หรือเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกัน เพื่อนำมาลดหย่อนภาษีให้ถูกต้องด้วย รวมถึงใบกำกับภาษีอย่าง การซื้อสินค้าในโครงการช้อปช่วยชาติ หรือใบเสร็จรับเงินบริจาค ใบอนุโมทนาบัตรของเงินบริจาคที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

อย่างไรก็ตาม หากเราจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เราก็จะสามารถยื่นภาษีกันได้อย่างถูกต้องแล้วล่ะค่ะ ส่วนระยะเวลาที่สามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 เมษายน 62 นะคะ  

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
https://www.sanook.com/money/628065/
https://money.kapook.com/view199817.html
http://www.baanlaesuan.com/133452/the-editors/tax-deduction-2561
https://aommoney.com/stories/news/5-เอกสารสำคัญที่ต้องมี-สำหรับขอคืนภาษี-2561/2522#jt7535a946
View11.3K
บล็อกด้านบนมีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่?

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย