รับ ! ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 ทุน 1 แสนบาท

21 พฤษภาคม 2564
พิเศษเฉพาะสมาชิกคลับการ์ด !
แลก 199 แต้ม รับ ! ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 ทุนกรณีโคมา  1 แสนบาท และค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1 หมื่นบาท (ค่าเบี้ยปกติมูลค่า 99 บาท)

แลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 64 - 31 ส.ค. 64  หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • จำกัด 10,000 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / คลับการ์ด ตลอดรายการ โดยบริษัทฯจะให้สิทธิ์ตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลังที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ
 • รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงเทพประกันภัย สอบถามความคุ้มครองโทร 02-285-8888 ทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00
 • จัดหาแผนประกันโดยโดยบริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนแต้มที่ทำรายการดังกล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี

เงื่อนไข
 1. สำหรับสมาชิกคลับการ์ดที่กดรับสิทธิ์ ผ่านแอปคลับการ์ดเท่านั้น
 2. กดรับสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 64 - 31 สค. 64 หรือจกว่าสิทธิ์จะหมด
 3. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 10,000 สิทธิ์ตลอดรายการ จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขคลับการ์ด  ตลอดรายการ
 4. อายุที่รับประกันภัย แรกเกิดถึง 100 ปี
 5. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 6. ลูกค้า 1 คนสามารถมีกรมธรรม์วัคซีนของกรุงเทพประกันภัยได้ 1 ฉบับ
 7. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทผู้รับประกันภัย
 8. บริษัทฯจะให้สิทธิ์ตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลังที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ
 9. กรมธรรม์จะถูกจัดส่งเป็น e-policy ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่กดแลกแต้ม โดยวันที่เริ่มต้นความคุ้มครองคือวันถัดไปจากวันที่กดแลกแต้ม
 10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 11. ผู้ซื้อควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
 12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการคลับการ์ด โทร. 1712  กด 1 กด 3
 
รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19
 
ความคุ้มครอง ทุนประกัน (บาท)
1. ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 10,000
- เงินปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน 5,000
- การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือภาวะสมอง ตายและระบบประสาทล้มเหลว 100,000
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 10,000
 
View2.3K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย