เทสโก้ โลตัส รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 2 ปีซ้อน

6 กันยายน 2561
เทสโก้ โลตัส รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 2 ปีซ้อน
 
6 กันยายน 2561 -- นางอรกานดา อรรถวิภัชน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2018 (Best Employer Thailand 2018) จัดโดย บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเทสโก้ โลตัส ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน การตัดสินรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย พิจารณาองค์กรใน 4 มิติคือ การมีส่วนร่วมของพนักงาน การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ภาพลักษณ์องค์กร และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้การทำงานประสบความสำเร็จ ปัจจุบันเทสโก้ โลตัส มีพนักงานประจำปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานใหญ่ สาขา และศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศกว่า 50,000 ตำแหน่ง สร้างอาชีพและมอบโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานและก้าวสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตไปพร้อมๆ กัน

 
 
View1.2K

Copied