เทสโก้ โลตัส จับมือ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 ตุลาคม 2562
เทสโก้ โลตัส จับมือ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมพัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนอุตสาหกรรมค้าปลีกแห่งอนาคต
 
นาง อรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส (ขวา)  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธา ณ นคร ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ SIIT (ซ้าย) ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยเฉพาะในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากรที่จะขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกแห่งอนาคต ท่ามกลางบริบทสังคมและพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยที่เปลี่ยนไปของลูกค้ายุคใหม่ นอกเหนือจากความร่วมมือทางวิชาการแล้ว เทสโก้ โลตัส จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโปรแกรม TLI (Tesco Lotus Internship) เพื่อฝึกงานพร้อมฝึกอบรมคอร์สการพัฒนาตัวเอง และเรียนรู้ระบบการทำงานของกลุ่มค้าปลีกชั้นนำของโลก
 
View419

Copied