ช้อปคุ้มทุกวันพุธ เดือนพฤศจิกายน 2562

5 พฤศจิกายน 2562
ชื่อรายการ : ช้อปคุ้มทุกวันพุธ เดือน พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดกิจกรรม :
ซื้อสินค้าจากร้านค้าในโซนพลาซ่า หรือซื้อบัตรศูนย์อาหารชนิดไม่แลกคืน ครบ 200 บาทขึ้นไป ทุกวันพุธ รับคูปองส่วนลด 50 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่พื้นที่ขายของเทสโก้โลตัส (ซุปเปอร์มาร์เก็ต) เมื่อซื้อขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไปได้ทุกวันตลอดเดือน พฤศจิกายน 2562

วันที่แจกคูปอง : วันพุธที่ 6, 13, 20, 27 พ.ย. 62

วันที่ใช้คูปอง : ใช้ได้ทุกวันตลอดเดือนพฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่วันที่ 6 - 30 พ.ย. 62

วิธีการร่วมรายการ :
ทุกๆ วันพุธ ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในโซนร้านค้า (ร้านค้าเช่าภายในเทสโก้ โลตัส) ที่มียอดรวมตั้งแต่ 200 บาท ขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ หรือ ซื้อบัตรศูนย์อาหารชนิดไม่แลกคืน (บัตรสีแดง) มูลค่า 200 บาท มาแลกรับคูปองส่วนลด 50 บาท ที่บริเวณเคาว์เตอร์แคชเชียร์ศูนย์อาหาร เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในพื้นที่ขายของเทสโก้โลตัส (ซุปเปอร์มาร์เก็ต) เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไปได้ทุกวันตลอดเดือน พฤศจิกายน 2562

เงื่อนไข :
 • นำใบเสร็จจากร้านค้าที่เช่าพื้นที่ที่ร่วมรายการ (ยกเว้นพื้นที่ขายของเทสโก้ โลตัส การจ่ายค่าบริการโทรศัพท์และสาธารณูปโภค) ภายในเทสโก้ โลตัส ทุกสาขาที่ร่วมรายการมูลค่า 200 บาท ขึ้นไป (ราคาสุทธิ) หรือ ซื้อบัตรศูนย์อาหารชนิดไม่แลกคืนมูลค่า 200 บาท มาแลกรับคูปองส่วนลด 50 บาท เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปในพื้นที่ขาย เทสโก้ โลตัส
 • ใบเสร็จของโซนร้านค้า ต้องเป็นใบเสร็จแบบพิมพ์ออกจากเครื่องเท่านั้น ใบเสร็จเขียนมือไม่สามารถร่วมรายการได้
 • ในส่วนของศูนย์อาหารรับคูปอง 1 สิทธิ์/บัตรศูนย์อาหารชนิดไม่แลกคืน
 • ลูกค้าเลือกรับสิทธิ์รับคูปองส่วนลด 50 บาทนี้ หรือรับพรีเมี่ยม (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 • ใบเสร็จทุกใบจะต้องเป็นแบบพิมพ์เท่านั้นและวันที่ในใบเสร็จทุกใบจะต้องเป็นวันเดียวกันกับวันที่แลกรับคูปอง
 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/1 ใบเสร็จ และคำนวณจากยอดซื้อสุทธิ หลังหักส่วนลดแล้ว
 • สามารถใช้คูปองได้ที่ เทสโก้ โลตัส สาขาที่ได้รับคูปองและต้องใช้ร่วมกับบัตรคลับการ์ดเท่านั้น
 • วันที่แจกคูปอง วันพุธที่ 6, 13, 20, 27 พ.ย. 62
 • ใช้คูปองได้ทุกวันตั้งแต่วันที่ 6 - 30 พ.ย. 62 เท่านั้น
 • สามารถแลกรับคูปองส่วนลด 50 บาท ได้ที่ เค้าน์เตอร์แคชเชียร์ศูนย์อาหาร เทสโก้ โลตัส
 • เฉพาะร้านทอง ลูกค้าสามารถใช้ใบรับประกันทองจากร้านทองที่มีชื่อร้าน ยอดจ่าย และวันที่ที่ซื้อระบุอย่างชัดเจน มาร่วมกิจกรรมได้
 • คูปองไม่สามารถจำหน่าย หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • สินค้าที่ไม่ร่วมรายการการใช้คูปอง ได้แก่ ร้านค้าในส่วนของพื้นที่เช่า สินค้าประเภท บิลเพย์เม้นท์ บัตรเติมเงิน ศูนย์อาหาร แอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรของขวัญ, นมหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เป็นอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก อายุไม่เกิน 3 ปี, สินค้ายกหีบและตู้แช่
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

สาขาที่ร่วมรายการ : เทสโก้ โลตัสทุกสาขา (ไม่รวมสาขาตลาดและเอ็กซ์เพรส)
View2.7K

Copied