เทสโก้ โลตัส มอบตู้เย็นเพื่อเก็บอาหารให้กับผู้ยากไร้

2 ธันวาคม 2562
เทสโก้ โลตัส มอบตู้เย็นเพื่อเก็บอาหารให้กับผู้ยากไร้ พร้อมทั้งร่วมบริจาคอาหารให้กับ 5 องค์กรการกุศลท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต
 
เทสโก้ โลตัส มอบตู้เย็นสำหรับเก็บอาหารให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดภูเก็ต ให้กับมูลนิธิเอสโอเอส (Scholar of Sustenance Foundation Thailand หรือ SOS) ส่งเสริมการบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังสามารถรับประทานได้ให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัด ภายใต้โครงการ “กินได้ไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเทสโก้ โลตัส ในการลดการเกิดขยะอาหาร (food waste) โดยในจังหวัดภูเก็ตมีเทสโก้ โลตัส โรงแรมจำนวน 5 แห่ง และ อีก 2 ห้างค้าปลีก ที่มอบอาหารที่จำหน่ายไม่หมดให้แก่ 5 องค์กรการกุศลท้องถิ่น เทสโก้ โลตัสได้มอบอาหารให้แก่ผู้ยากไร้ไปแล้วกว่า 1.7 ล้านมื้อ และได้ร่วมมือกับมูลนิธิ เอส โอ เอส ตั้งแต่ปี 2560 ในการบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดจากไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาในกรุงเทพมหานคร
View1.2K

Copied