กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้ที่ เทสโก้ โลตัส

12 ตุลาคม 2563
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) 
ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้ที่ เทสโก้ โลตัส

 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มี 2 กระเป๋า คือ
  1. กระเป๋าวงเงินสวัสดิการ : ส่วนนี้รัฐบาลเติมเงินให้ แต่ลูกค้าจะนำเงินส่วนนี้มาใช้ที่เทสโก้ โลตัสไม่ได้
  2. กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) : เงินส่วนนี้สามารถใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัสได้
  • สามารถเติมเงินสดตั้งแต่ 100-30,000 บาท ได้ที่ ธ.กรุงไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม bit.ly/2SUmxAm) หรือ ตู้ฝากเงินสด ธ.กรุงไทย
  • สามารถใช้ซื้อสินค้าได้ทุกประเภท
  • สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 109 2345 วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.30 น.
 
 
View1.8K

Copied