Lotus’s Management Trainee เปิดรับสมัครแล้วใน 9 จังหวัด

10 กันยายน 2564


ครั้งแรกที่ Program Management Trainee ของบริษัทชั้นนำอย่างโลตัส
ขยายตัวเข้าสู่พื้นที่ทั่วประเทศ


เปิดรับสมัครผู้นำรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเติบโตแบบก้าวกระโดดร่วมกันกับเรา ใน 9 จังหวัด ต่อไปนี้
 
 1. อุดรธานี
 2. อุบลราชธานี
 3. ขอนแก่น
 4. ชลบุรี
 5. ราชบุรี
 6. นครปฐม
 7. ปทุมธานี
 8. นครนายก
 9. พระนครศรีอยุธยา

Lotus’s Management Trainee หรือโครงการเถ้าแก่น้อยโลตัส คือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ เพื่อทำงานร่วมกับโลตัสและพัฒนาเติบโตเป็นระดับผู้บริหารในอนาคตอย่างก้าวกระโดด โดยโปรแกรมนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาวิธีคิดจากการลงมือปฏิบัติทดลองจริง (Experiential Learning) เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นต่อโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีทีมผู้บริหารสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษา (Sponsor และ Mentor) เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความพร้อมสูงสุดในความสามารถจัดการงานที่หลากหลาย นำไปสู่ทักษะรอบด้าน ทั้งทักษะเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว เพื่อปูพื้นฐานที่แข็งแรงต่อการก้าวเป็นผู้บริหารของโลตัสในอนาคต

ตลอดระยะเวลาโครงการ Management Trainee 2 ปี คุณจะได้รับโอกาสมากมาย
 • นำเสนอแผนธุรกิจกับผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
 • ลงมือทำงานในโครงการจริง ที่มีผลงานที่จับต้องได้
 • ทักษะในการวางแผนกลยุทธ์จากการฝึกการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
 • ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และทักษะความเป็นผู้นำ
 • การทำงานเป็นทีมและความเข้าใจเชิงลึกในการบริหารธุรกิจค้าปลีกแบบ omni-channel

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขา
 • มีเป้าหมายชัดเจน ชอบความท้าทาย
 • มีความเป็นผู้นำ หากมีประสบการณ์ในการเป็น Project Leader จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตอบสนองอย่างคล่องตัวและรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง
 • ยืดหยุ่นในสถานที่และเวลา
 • มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 0-2 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดี (TOEIC สูงกว่า 600+ หรือ IELTS 5.5+)
 • พิจารณานักศึกษาจบใหม่ไม่มีประสบการณ์

ระยะเวลาการสมัคร
สามารถสมัครได้ถึง 31 October 2021

สมัครผ่าน https://bit.ly/2Xb7ZC2

#สมัครงานโลตัส #หางานโลตัส #หางาน #เด็กจบใหม่ #ไม่มีประสบการณ์ #ManagementTrainee #สมัครงานนักศึกษาจบใหม่  #สมัครงานJobsDB #เถ้าแก่โลตัส #สมัครงานออนไลน์ #ตำแหน่งงานดีๆ
View7.1K

Copied