คำถามที่พบบ่อย

สินค้าที่ซื้อไปเปลี่ยนหรือคืนได้หรือไม่ และหากต้องการคืน สามารถคืนภายในกี่วัน

เทสโก้ โลตัส ได้เลือกสรรสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายให้กับลูกค้า หากท่านไม่พอใจในตัวสินค้า ท่านสามารถนำมาเปลี่ยน หรือขอรับเงินคืนได้ โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า ทั้งนี้สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และใบเสร็จจะต้องมีอยู่ครบถ้วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Call Center

สายด่วน 1712

ติดต่อผ่านเว็บไซต์

สำนักงานใหญ่เทสโก้ โลตัส

พร้อมให้บริการ
ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย