การควบคุมความปลอดภัยของผู้รับเหมา
Contractor Safety
...19 ส.ค. 2559
VDO. ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย
....22 เม.ย. 2559
การใช้งานระบบ Verisae Mobile สำหรับผู้รับเหมา
...18 พ.ย. 2558
Vendor เมื่อรับงานแล้ว และ
เมื่องานเสร็จสมบูรณ์
กรุณาปิดคำสั่งงาน