โปรโมชั่นหมดอายุแล้ว ดูโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ที่  www.tescolotus.com/promotion