เทสโก้ โลตัส ยืนยันไม่ได้ขายกิจการให้บริษัทใด

6 พฤษภาคม 2558

ตามที่มีกระแสข่าวทางโซเชียลมีเดียว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพีได้ซื้อกิจการเทสโก้โลตัส ไปแล้วนั้นเทสโก้โลตัสขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ไม่ได้ขายกิจการให้กับบริษัทใดๆ และยังคงมีโครงสร้างการบริหารงานเช่นเดิมโดย เทสโก้ โลตัส ยังคงเดินหน้าการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในราคาถูกเพื่อช่วยคนไทยลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ยังเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าของเอสเอ็มอีและเกษตรกรไทยจำนวนมากส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยเหล่านี้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจและเติบโตไปด้วยกันกับเทสโก้โลตัส

นอกจากการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการชาวไทยแล้ว เทสโก้ โลตัส ยังดำเนินโครงการเพื่อสังคมมากมายอย่างต่อเนื่อง เช่น มูลนิธิ “เทสโก้เพื่อไทย” ได้บริจาคเงินมาแล้วรวมกว่า 500 ล้านบาทให้แก่โครงการเพื่อการกุศลต่างๆ และยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ียากไร้จำนวนกว่า 50,000 คนในช่วง11 ปีที่ผ่านมา สำหรับในช่วงอุทกภัยในปี พ.ศ.2554 เทสโก้ โลตัส ได้พยายามจัดหาสินค้าที่จำเป็นมารองรับความต้องการของประชาชน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการบริจาคถุงยังชีพสิ่งของที่จำเป็นและเงินสดจำนวนรวม 23 ล้านบาท 

เทสโก้ โลตัส นอกจากนี้ยังได้ปลูกต้นไม้ 9 ล้านต้น ภายใต้โครงการ “9ล้านกล้า80พรรษามหามงคล” อีกทั้งยังได้จัดโครงการรณรงค์ลดใช้ถงุพลาสติกอย่างจริงจัง จนลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 27 ล้านใบในปี พ.ศ. 2557 ล่าสุด ในช่วงเปิดเทอมปีนี้ นอกจากจำหน่ายชุดนักเรียนและสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกแล้ว เทสโก้ โลตัส ยังจัดโครงการบริจาค รองเท้านักเรียน 16,000 คู่แก่เด็กที่ยากไร้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันอีกด้วย

 

View1.9K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย