ดวงรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2558

28 พฤษภาคม 2558

วันที่ 1 มิ.ย. 58

@ คนที่เกิดปีขาลต้องระวังให้มากเพราะเป็นวันชง มีโอกาสเกิดเหตุร้ายได้ โดยเฉพาะช่วงเวลา 15.00 – 16.59 น.

@ ส่วนคนที่เกิดปีชวด ปีมะโรง ปีวอก ปีมะเส็ง วันนี้มีความราบรื่น ทำสิ่งใดมักสำเร็จโดยง่าย มีคนคอยช่วยเหลือ

วันที่ 2 มิ.ย. 58

@ คนเกิดปีเถาะ ควรระวังอุบัติเหตุจากการเดิน การเดินทาง ในช่วงเวลา 17.00 – 18.59 น.  

@  คนปีฉลู ปีมะเส็ง ปีระกา ปีมะโรง วันนี้เป็นวันที่ดี ทำอะไรมักสำเร็จราบรื่น

วันที่ 3 มิ.ย. 58

@ เป็นวันที่ไม่ดีสำหรับคนที่เกิดปีมะโรง ควรระวังในช่วงเวลา 19.00 – 20.59 น.

@ ส่วนคนที่เกิดปีขาล ปีมะเมีย ปีจอ ปีเถาะ  วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณเลยครับ

วันที่ 4 มิ.ย. 58

@ คนที่เกิดปีมะเส็ง ควรระวังให้มาก โดยเฉพาะช่วงเวลา 21.00 – 22.59 น.

@  ส่วนคนที่เกิดปีเถาะ ปีมะแม ปีขาล วันนี้ทำอะไรมักจะประสบความสำเร็จได้

วันที่ 5 มิ.ย. 58

@ คนที่เกิดปีมะเมีย ควรระวังให้มาก โดยเฉพาะช่วงเวลา 23.00 – 00.59 น.

@  แต่จะเป็นวันที่ดีสำหรับคนที่เกิดปีชวด ปีมะโรง ปีวอก ปีฉลู คิดสิ่งใด ทำสิ่งใดก็สำเร็จ มีคนคอยสนับสนุน

วันที่ 6 มิ.ย. 58

@ คนที่เกิดปีมะแม ควรระวังให้มาก โดยเฉพาะช่วงเวลา 01.00 – 02.59 น.

@  ส่วนคนที่เกิดปีฉลู ปีมะเส็ง ปีระกา ปีชวด  ทำอะไรก็ราบรื่นไม่ติดขัด 

วันที่ 7 มิ.ย. 58

@ คนที่เกิดปีวอก ควรระวังให้มาก โดยเฉพาะช่วงเวลา 03.00 - 04.59 น.

@  ส่วนคนที่เกิด ปีขาล ปีมะเมีย ปีจอ ปีกุน ทำอะไรก็ดีไปหมด

View536

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย