ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "ลุ้น Jazz ลุ้นล้าน กับ Vitamilk"

10 ธันวาคม 2558

รางวัลที่ 1  รถยนต์ Honda Jazz รุ่น S AT จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 594,000 บาท                

ลำดับ บัตรคลับการ์ด ชื่อ นามสกุล
1 6340091001xxxx0968 นริศรา กิตติวานิช

 

รางวัลที่ 2  โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S6 Edge จำนวน 5 รางวัล มูลค่า 126,500 บาท    

ลำดับ บัตรคลับการ์ด ชื่อ นามสกุล
1 6340091001xxxx0621 อภิชาติ วรรธะมานี
2 6340091001xxxx0727 สุวิท เวทแจ้ง
3 6340091000xxxx8474 นรินทร์ วงศ์คำ
4 6340091001xxxx5011 อัญชลี ฉายแสงจันทร์
5 6340091009xxxx0994 องอาจ สิงโตกุล

           
รางวัลที่ 3  แต้มคลับการ์ด รางวัลละ 500,000 แต้ม (5,000 บาท) 60 รางวัล มูลค่า 300,000 บาท     

ลำดับ บัตรคลับการ์ด ชื่อ นามสกุล
1 6340091001xxxx1963 รามนรี ธีระธนานนท์
2 6340091001xxxx6660 ช่อฟ้า บุญห่อ
3 6340091000xxxx1437 พิชัย ปลั่งกลาง
4 6340091001xxxx3668 สมนึก จุลอุน
5 6340091001xxxx6707 อนุชา อินทร
6 6340091000xxxx4153 จักรพันธ์ เพ็นดี้
7 6340091001xxxx7656 ชมพูนุช ตั้งกฤษณขจร
8 6340091009xxxx6765 มณฑิรา เสนพะเนา
9 6340091001xxxx3839 ธนภัทร ฟุ้งเฟื่อง
10 6340091001xxxx7706 กนกวรรณ วิงวอน
11 6340091001xxxx3350 มนชัย โมฆรัตน์
12 6340091001xxxx7031 สุภาพ เอี่ยมสอาด
13 6340091000xxxx6988 ไพศาล จงจัดกลาง
14 6340091001xxxx6044 นิรันดร์ มนัสบุญเพิ่มพูล
15 6340091000xxxx7729 ศิริวัฒนา มณีรัตนโชติ
16 6340091000xxxx6991 แจ่มจิต วงศ์ไชย
17 6340091001xxxx9234 แก้วนภา รุจิเรขวัตร
18 6340091009xxxx2196 รมย์รวินท์ กลิ่นศรีสุข
19 6340091000xxxx0200 ละออง บุญหลัง
20 6340091001xxxx7541 ศศิธร โดนสันเทียะ
21 6340091000xxxx0184 แหวน ทองเอี่ยม
22 6340091001xxxx9043 ศิรภัทร ลีละกุล
23 6340091000xxxx6012 ดวงใจ สาพันสวน
24 6340091000xxxx9379 สัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม
25 6340091001xxxx3766 ปทุมมา ฤกษ์อำนวยชัย
26 6340091000xxxx5212 ญาณินี นิลจันทึก
27 6340091001xxxx2765 วรรณภา มาตรวิจิตร
28 6340091001xxxx6575 สมศักดิ์ บัวพุด
29 6340091001xxxx9837 เบญจวรรณ เจนขุนทด
30 6340091000xxxx4501 กิตติ ไนท์
31 6340091001xxxx1645 รัชนิดา ประพาฬรัตน์
32 6340091009xxxx5061 ชัยมงคล สีนวล
33 6340091001xxxx4318 ไพฑูรย์ กรมทำมา
34 6340091001xxxx3734 สุรินทร์ เขมฤกษ์อำพล
35 6340091001xxxx3431 จารุณี นุชม่วง
36 6340091001xxxx4866 ณัฐทรา สวัสดีจันทร์
37 6340091000xxxx8960 พาพร ตันสงวน
38 6340091009xxxx9516 กรคุณ แตงอ่อน
39 6340091000xxxx4119 อภิวัชร์ ศรีนุติยวงศ์
40 6340091001xxxx9530 สายใจ ไตรมงคลเจริญ
41 6340091001xxxx6316 นิวัจน์ แซ่ตั้ง
42 6340091001xxxx1388 สำเนียง ปรางทอง
43 6340091000xxxx7399 สุธีชา เมธาวิชิต
44 6340091000xxxx0309 รัชฎาภรณ์ วงษ์ดี
45 6340091001xxxx7602 กาญจนา พลขันธ์
46 6340091001xxxx5896 ณพสูร บุปผาวารินทร์
47 6340091001xxxx2907 ภักดิภรณ์ จีนซ้าย
48 6340091001xxxx1934 สายสุณี สุปันนุชย์
49 6340091001xxxx2605 ณิชานันท์ ปีคาน
50 6340091000xxxx2842 หัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์
51 6340091000xxxx9955 สิรวิชญ์ กิตติธาราทรัพย์
52 6340091000xxxx9399 บุญชนะ ยอมอยู่
53 6340091001xxxx9565 ธเนตร สนโต
54 6340091009xxxx3244 พัชราพร ชื่นเมือง
55 6340091000xxxx9450 อนันต์ บำรุงไทย
56 6340091001xxxx5131 ณรงค์ ส้มหวาน
57 6340091001xxxx7326 ณัฐพงษ์ ชนะพงศ์ณัฐกุล
58 6340091000xxxx5976 วิวรรธนี ศรีสุพรรณ
59 6340091000xxxx6122 สุนทร สงวนต้นกัลยา
60 6340091001xxxx6493 สุทธิรงค์ สาคร
ทางบริษัทลัคกี้วันกรุ๊ป โทร 02-950-2930 จะผู้ติดต่อผู้โชคดีทางโทรศัพท์ตามฐานข้อมูลในระบบ ภายในเดือน ธันวาคม ปี 2558 

           

ระยะเวลาการจัดรายการ : วันที่ 10 กันยายน – 11 พฤศจิกายน 2558

เงื่อนไขการร่วมรายการ : เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ไวตามิ้ลค์,วีซอย หรือ กรีนสปอต ครบ 120 บาท ผ่านบัตรคลับการ์ด รับทันที 1 สิทธิ์ (ไม่สามารถรวมมูลค่าต่างใบเสร็จได้) เพื่อลุ้นรับของรางวัล 

รายละเอียดของรางวัล : 

รางวัลที่ 1 รถยนต์ Honda Jazz รุ่น S AT 1 รางวัล  มูลค่า 594,000 บาท
รางวัลที่ 2  โทรศัพท์มือถือ Samsung  Galaxy S6 จำนวน 5 รางวัล มูลค่า 126,500  บาท
รางวัลที่ 3 แต้ม Clubcard  500,000 แต้ม จำนวน 60 รางวัล มูลค่า 300,000  บาท
รวมมูลค่าของรางวัล จำนวน 66 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น  1,020,500  บาท

สถานที่จัดรายการ : เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ 

สถานที่จับรางวัล :   บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป 

วันที่จับรางวัล : วันที่  23 พฤศจิกายน 2558

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี :  วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่เว็บไซด์ www.tescolotus.com และ www.greenspot.co.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่  บริษัท กรีนสปอต จำกัด เบอร์โทร 02-375-3944 เลขที่ใบอนุญาติ นบ. ๐๐๑๘.๑/๑๐๕๔๑

เงื่อนไขการร่วมรายการ : 

  • ต้องเป็นสมาชิก คลับการ์ด ของเทสโก้ โลตัส ในประเทศไทย และซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท  กรีนสปอต จำกัด  ที่ร่วมรายการครบตามจำนวน ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกติกาข้างต้น 
  • โดยลูกค้าสามารถสะสมสิทธิ์ผ่านทางระบบบัตรคลับการ์ด โดยไม่จำกัดสิทธิ์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จากนั้นทางบริษัทฯจะรวบรวมรายชื่อของสมาชิกผู้ร่วมรายการจากระบบคลับการ์ดทั้งหมด แล้วนำมาพิมพ์และตัดเป็นชิ้นส่วน รวบรวมเพื่อนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป (แล้วแต่ แต่ละรายการ)
  • ท่านมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ 
  • ทางบริษัทลัคกี้วันกรุ๊ป โทร 02-950-2930 จะเป็นผู้ติดต่อผู้โชคดีภายในเดือน ธันวาคม ปี 2558 
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544 สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแต้มคลับการ์ด ตั้งแต่ 100,000 แต้ม ขึ้นไป จะถูกหักค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากมูลค่ารางวัลโดยอัตโนมัติ (โดยผู้โชคดีจะต้องส่ง จดหมายเพื่อยืนยันการรับรางวัลกลับมาที่บริษัทลัคกี้วัน กรุ๊ปภายในเวลาที่กำหนด)
  • ผู้โชคดีได้รับรางวัลแต้มคลับการ์ด จะได้รับคะแนนสะสมแต้มคลับการ์ดภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 และแต้มคลับการ์ดจะเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดคลับการ์ดในรอบเดือน มีนาคม 2559 สำหรับซื้อสินค้าในเทสโก้โลตัสภายในมูลค่าที่กำหนด 
  • พนักงานบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด, บริษัท กรีนสปอต จำกัด และบริษัทลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด พร้อมทั้งครอบครัว ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้ 
  • คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น หรือของรางวัลในมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และตัวแทนโฆษณาสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดี
View1K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย