ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมเทสโก้ โลตัส พลาซ่า พาเที่ยวโตเกียวดิสนีย์

16 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมเทสโก้ โลตัส พลาซ่า พาเที่ยวโตเกียวดิสนีย์ 

รางวัลแพคเกจทัวร์โตเกียวดีสนีย์ 5 วัน 3 คืน จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัลๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลรวม 649,000 บาท

รายชื่อผู้โชคดี
1. คุณ นันทิชา แสงดิษฐ
2. คุณ นันทนา ลี้พ้นพาล
3. คุณ ณัฐพล เอื้ออำพน
4. ด.ช. ณัฐกิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย
5. คุณ ชุติการญจน์ จำนงภักดี


 
View548

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย