ประกาศผลผู้โชคดี ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์ ครั้งที่ 1

22 มิถุนายน 2559
ประกาศผลผู้โชคดีได้รับรางวัลเสื้อฟุตบอลทีมชาติ จำนวน 50 รางวัล และโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A7 จำนวน 12 รางวัล (เฉพาะใบเสร็จและส่งเลขที่ใบเสร็จมาระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. – 19 มิ.ย. 2559)

รางวัล โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A7 จำนวน 12 รางวัล
 
ลำดับ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1 66931104XXX 0502700882334443 
2 66998758XXX 0501202383775450 
3 66996359XXX 0504300230234792 
4 66932231XXX 0648300410122818 
5 66965755XXX 0647209140058484 
6 66894567XXX 0502100980407994 
7 66910898XXX 0640100682048146 
8 66955214XXX 0502501185817737 
9 66830003XXX 0501802411777207 
10 66634416XXX 0644600382113893 
11 66857575XXX 0503900882998903 
12 66614890XXX 0504502410638466

รางวัล เสื้อฟุตบอลทีมชาติ จำนวน 50 รางวัล
 
ลำดับ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1 66637242XXX 0501802982593980 
2 66902590XXX 0504300110302549 
3 66996208XXX 0501800982930571 
4 66973591XXX 0502801310446425 
5 66638526XXX 0504300110302583 
6 66896069XXX 0512300910263077 
7 66922759XXX 0504902082059776 
8 66915024XXX 0502700710067554 
9 66865391XXX 0504201182797294 
10 66997262XXX 0647209140058856 
11 66624615XXX 0502501485810075 
12 66963218XXX 0647209140058845 
13 66988325XXX 0508102210197362
14 66816596XXX 0503900882880636 
15 66870418XXX 0502701310171329
16 66997520XXX 0502501185817754 
17 66831879XXX 0503601362219105 
18 66955749XXX 0504300110302381 
19 66818376XXX 0501602280194931 
20 66962754XXX 0647209140058851 
21 66997046XXX 0504900420067980 
22 66816377XXX 0662400582299915 
23 66989707XXX 0500101186886521 
24 66903309XXX 0503801282124937 
25 66996359XXX 0504300110302509 
26 66996359XXX 0504300230266021 
27 66617497XXX 0500202911332816 
28 66955186XXX 0504300110302603 
29 66850654XXX 0550200781154725 
30 66615068XXX 0503801282125932 
31 66941469XXX 0649209120048214 
32 66620430XXX 0503400185276580 
33 66968756XXX 0550200684484243 
34 66804585XXX 0501801380031542 
35 66902504XXX 0512600610075878 
36 66946659XXX 0504503410126447
37 66927208XXX 0506900913113689
38 66905956XXX 0506901513108180
39 66967103XXX 0550200483235378 
40 66957965XXX 0647209140058492 
41 66835981XXX 0506900883795778 
42 66966130XXX 0504900420067980 
43 66830951XXX 0511201183794096 
44 66926812XXX 0643500230010959 
45 66942291XXX 0661600410021434 
46 66972837XXX 0550200611024024 
47 66818784XXX 0656500682247239 
48 66895056XXX 0506900684225249
49 66941426XXX 0505401230039747
50 66940276XXX 0662900681062105

หมายเหตุ         
1. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล     
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดีที่เก็บใบเสร็จรับเงิน ไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล เท่านั้น     
3. ผู้โชคดี สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ 02-591-9800
View556

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย