ครอบครัวสุขสันต์ กับแต้มคลับการ์ด

29 มิถุนายน 2559

สรุปรายละเอียดกิจกรรม
 
รายละเอียดกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3
ชื่อกิจกรรม คิดส์แคมป์
แคมป์สนุก เรียนรู้สร้างสรรค์ โดย สถาบัน Mad Science
Clubcard_Family Trip  @Mini Murrah Farm ฉะเชิงเทรา Clubcard_Family Trip  @ราชบุรี
วันที่จัดกิจกรรม วันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 59 วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 59 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 59
สถานที่จัดกิจกรรม โพธาลัย เลเชอร์พาร์ค เรียบทางด่วน เอกมัย –รามอินทรา กรุงเทพฯ Mini Murrah Farm ที่ จ. ฉะเชิงเทรา  โคโร ฟิลด์ ฟาร์ม และ บ้านไร่ปลูกรัก จ. ราชบุรี
ระยะเวลากิจกรรม 08.00 – 16.00 น. 08.00 – 18.30 น. 08.00 – 18.30 น.
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 100 ท่าน
เด็ก อายุ 6 – 12 ปี เท่านั้น
60 ท่าน 
ผู้ใหญ่ + เด็กอายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
60 ท่าน 
ผู้ใหญ่ + เด็กอายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
จำนวนแต้มที่ใช้แลก
เข้าร่วมกิจกรรม

 (สูงสุด 4 ท่าน/บัตรคลับการ์ด) 
2,900 แต้ม/ท่าน 3,900 แต้ม/ท่าน 3,900 แต้ม/ท่าน
วันที่รับสมัคร วันนี้ – 30 ส.ค. 59 หรือจนกว่าจะครบจำนวน วันนี้ – 30 ก.ย. 59 หรือจนกว่าจะครบจำนวน
วันที่ติดต่อกลับสมาชิกเพื่อแจ้งรายละเอียดกิจกรรม ภายในวันที่ 30 ก.ย. 59 ภายในวันที่ 30 ต.ค. 59


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม

1. แต้มที่แลกสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกหรือขอคืนได้   รวมถึงกรณีที่สมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันเวลาที่กำหนด
2. สมาชิกสามารถแลกแต้มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมให้กับผู้อื่นได้ ( กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ) 
3. กิจกรรมของทางเทสโก้ คลับการ์ดรวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม, วิทยากรและอุปกรณ์, พาหนะ ( เฉพาะแฟมิลี่ทริป ) และประกันอุบัติเหตุ ( ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือกิจกรรม )
4. ทางเทสโก้คลับการ์ด จะทำการติดต่อกลับสมาชิกทุกท่าน ตามเบอร์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลคลับการ์ด เพื่อแจ้งรายละเอียดการเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า 14 วันก่อนวันทำกิจกรรม 
5. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tescolotus.com/clubcard/wowfamily1  หรือ สอบถามและแลกแต้มเข้าร่วมกิจกรรมที่ ศูนย์บริกาคลับการ์ โทร 1712 กด 1 กด 3 กด 1
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
View676

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย