ช้อปคุ้ม ลุ้นเที่ยวหรู ที่ภูเก็ต

6 กรกฎาคม 2559

ช้อปคุ้ม ลุ้นเที่ยวหรู ที่ภูเก็ต
28 ก.ค. – 24 ส.ค. 59

พักโรงแรมหรู พานวดสปา ทานอาหารรสเลิศ  เพียงช้อปด้วยบัตรคลับการ์ดทุก 300 บ. รับ 1 สิทธิ์ รวม 20 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารวม  2 ล้านบาท 
จับรางวัล 9 ก.ย. 59 ประกาศรางวัลทาง www.tescolotus.com/mow  วันที่ 19 ก.ย. 59

เงื่อนไข:
1.  สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสูงสุด 1 รางวัลต่อ 1 หมายเลขคลับการ์ด ตลอดรายการ
2.  สมาชิกผู้โชคดีจะต้องมีผู้ร่วมเดินทางผู้หญิง 1 ท่าน
3.  บริษัทฯ จะดึงข้อมูลจากระบบคลับการ์ด เพื่อดำเนินการจับฉลากในวันที่ 9 ก.ย. 59 และจะประกาศชื่อผู้โชคดี ทาง www.tescolotus.com/mow ในวันที่ 19 ก.ย. 59 และจะติดต่อสมาชิกผู้โชคดีเพื่อรับรางวัลภายใน 15 วัน หลังประกาศรางวัล (สงวนสิทธ์เฉพาะสมาชิกผู้โชคดีที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลคลับการ์ดครบถ้วนเท่านั้น)
4.  สมาชิกผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
5.  รางวัลทริปท่องเที่ยวภูเก็ตเป็นการเดินทางแบบหมู่คณะในเดือนตุลาคม รวมตั๋วเครื่องบิน พร้อมที่พัก 2 คืน พร้อมพาหนะ อาหาร และสปา ตลอดการเดินทาง
6.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลหรือเรียกร้องมูลค่ารางวัลที่ได้รับไป  หากตรวจพบในภายหลังว่าเกิดการทุจริตจากการได้รับรางวัล
7.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ที่เป็นที่สุด

เลขที่ใบอนุญาติ นบ.ที่ 0018.1/7960

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมคลับการ์ด ช้อปคุ้ม ลุ้นเที่ยวหรู ที่ภูเก็ต

ลำดับที่ หมายเลขคลับการ์ด ชื่อ นามสกุล
1   6340091001xxxx7777   กนกพรรณ   โรจน์รังสิกุล
2   6340091009xxxx4554   เกรียงศักดิ์   คงแสงชู
3   6340091000xxxx6935   สุรินทร์   ศรีนคร
4   6340091000xxxx3864   ปธาน   พงษ์ไทยศิลป์
5   6340091009xxxx0259   ทวีสิทธิ์   ฉัตรจริยเวศน์
6   6340091001xxxx2351   นาตยา   ประทุมมา
7   6340091000xxxx7821   นฤพนธ์   ใจครีเอกชน
8   6340091001xxxx3859   สมชาย   ธรรมจรุงวงศ์
9   6340091000xxxx3827   อรวรรณ    กิจสวัสดิ์ไพศาล
10   6340091001xxxx5823   เดชา   ปาลี
11   6340091001xxxx0807   ภัคจิรา   ปริสุทธิ์สุนทร
12   6340091001xxxx2237   สาธิต   ฤกษ์สุข
13   6340091009xxxx0555   ชณิตา   ป้องภัยพิบัติ
14   6340091001xxxx0341   บัณฑิต   ทาคำ
15   6340091009xxxx9663   รัตนาภรณ์   รัตนาภรณ์
16   6340091001xxxx4474   คล้อย   มีจันทร์แก้ว
17   6340091001xxxx9392   เกรียงศักดิ์   พฤกษาอุดมชัย
18   6340091009xxxx8125   ไพรสี   ยืนยง
19   6340091001xxxx8114   อัญชลี   ยุติธรรม
20   6340091001xxxx0990   ธีระวิทย์   ประชุมของ
View1.1K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย