ประกาศรายชื่อลูกค้า ผู้โชคดี รับแต้มคลับการ์ด 1,000,000 แต้ม

24 สิงหาคม 2559ประกาศรายชื่อลูกค้า ผู้โชคดี รับแต้มคลับการ์ด 1,000,000 แต้ม

จากโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสมาชิกคลับการ์ด เพียงใช้คูปองจากรายการนี้ 1 ใบ รับ 1 สิทธิ์  ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. - 31 ก.ค. 59
รับแต้มคลับการ์ด 1,000,000 แต้ม เป็นเงินมูลค่า 10,000 บาท
ผู้โชคดีจะได้รับแต้มคลับการ์ดเข้าบัญชีภายใน 25 ก.ย. 59

วิธีการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับที่ 1-20 คือ รายชื่อสมาชิก ผู้ได้รับรางวัลแต้มคลับการ์ด

รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ได้รับแต้มคลับการ์ด 1,000,000 แต้ม

ลำดับ Clubcard No. ชื่อ-นามสกุล
1 6340091XXXXX106940 คุณ  จิตติมา หมื่นเทศ
2 6340091XXXXX639974 คุณ  ชลิต แก้วหนู
3 6340091XXXXX213557 คุณ  ธัญมน เพ็ชรอุไร
4 6340091XXXXX598010 คุณ  นาถกานต์ ดวงสุวรรณ
5 6340091XXXXX776109 คุณ  นิจกานต์ หนูอุไร
6 6340091XXXXX589455 คุณ  บุญเลิศ ผดุงศุภไลย
7 6340091XXXXX200255 คุณ  พิมประภา ชาติวุฒิ
8 6340091XXXXX011926 คุณ  ภูรีนุช มณีรัตน์ประเสริฐ
9 6340091XXXXX533137 คุณ  ลดาวัลย์ สุวรรณฤกษ์
10 6340091XXXXX650121 คุณ  วรางคณา สิงห์โต
11 6340091XXXXX234526 คุณ  วาสนา กาศธัญการ
12 6340091XXXXX575921 คุณ  วีระพงศ์ วิชานนท์
13 6340091XXXXX055188 คุณ  สมนึก ชัยศรี
14 6340091XXXXX680754 คุณ  สุกัญญา อินทรัตน์
15 6340091XXXXX595830 คุณ  สุรชัย ไวสมมาตร
16 6340091XXXXX291672 คุณ  อนงค์ สุรินทา
17 6340091XXXXX458805 คุณ  อรวรรณ สันตะกิจ
18 6340091XXXXX274659 คุณ  อรวรรณ ช่วยชุมชาติ
19 6340091XXXXX650612 คุณ  อัสมา เปโรวิค
20 6340091XXXXX876139 คุณ  เอกชัย แดงพุฒ
View439

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย