กิจกรรม ดาวน์โหลด Tesco Lotus Mobile Application ลุ้นรับ เอสโซ่สไมล์สใช้แทนเงินสดมูลค่า 500 บาท

22 พฤศจิกายน 2559

กติกากิจกรรม ดาวน์โหลด Tesco Lotus Mobile Application ลุ้นรับ เอสโซ่สไมล์สใช้แทนเงินสดมูลค่า 500 บาท

วิธีการร่วมกิจกรรม

 1. ดาวน์โหลด Tesco Lotus Mobile Application ที คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 2. เปิดแอพแล้วกดเข้าสู่ระบบด้วย Facebook 

การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกเลือกผู้ชนะจากการจับฉลาก 

รางวัล
รับบัตรเอสโซ่สไมล์สใช้แทนเงินสดมูลค่า 500 บาท รางวัลละ 1 ใบจำนวน 150 รางวัล 

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
22 -27 พฤศจิกายน 2559

ประกาศผลรางวัล
ประกาศผลบน Facebook Fan Page / Tesco Lotus ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 

หมายเหตุ
 1. ขอสงวนแจกรางวัล 1 รางวัล ต่อผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่านตลอดระยะเวลากิจกรรม          
 2. หลังจากผู้โชคดีได้รับของรางวัลต้องลงทะเบียนและตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บัตรเอสโซ่ สไมล์สที่ www.essosmiles.com/th                      
 3. ผู้โชคดีจะต้องส่งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ และอีเมล มาที่ inbox ของเพจ เพื่อแจ้งยืนยันรับของรางวัลภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว
 4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ ขายต่อ เปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสด หรืออย่างอื่นได้
 5. เงื่อนไขการใช้บัตรเอสโซ่ สไมล์สใช้แทนเงินสดมูลค่า 500 บาท ขึ้นอยู่กับเงือนไขและนโยบายการใช้สิทธิ์ที่กำหนดโดย เอสโซ่                                                                                                                           
 6. ขอสงวนสิทธิ์แจกรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 7. ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้ผู้โชคดีผ่านทางไปรษณีย์ ที่ผู้โชคดีได้แจ้งที่อยู่ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นสุดให้ยืนยันชื่อ-ที่อยู่เพื่อรับของรางวัล
 8. พนักงานของเทสโก้ โลตัส และเอเจนซี่ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือ แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบทางแฟนเพจเทสโก้โลตัส                                                                                                                   
 10. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตามกฎ และข้อตกลงของกิจกรรม และ/หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา มิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
 11. ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญาจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้                                                                                                                       
 12. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์พิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย ของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคตได้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทน
 13. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องจากปัญหาของระบบหรือเทคนิคที่เกิดจากการกระทำของบุคคลที่สาม
 14. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

 

View327

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย