เป็นเพื่อนกับ LINE Express กันหรือยัง? แอดเลย

ข่าวและกิจกรรม

iBeacon แจกโชค! รับสิทธิลุ้นของรางวัลมากมายทุกสัปดาห์

iBeacon แจกโชค! รับสิทธิลุ้นของรางวัลมากมายทุกสัปดาห์

iBeacon แจกโชค! รับสิทธิลุ้นของรางวัลมากมายทุกสัปดาห์

7 ธันวาคม 2559

7 ธันวาคม 2559

iBeacon แจกโชค! รับสิทธิลุ้นของรางวัลมากมายทุกสัปดาห์
วิธีการร่วมกิจกรรม
  • ดาวน์โหลด Tesco Lotus Mobile App  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
  • กดปุ่ม “เริ่มต้นใช้งาน iBeacon
  • เปิดสถานะการใช้งานทั้งหมด (Android: บลูทูธ และแจ้งเตือน, iOS: บลูทูธ,ตำแหน่งที่ตั้ง และแจ้งเตือน
  • ไปที่เทสโก้​ โลตัสและรอรับข้อความจากแอปพลิเคชั่น
  • กดเริ่มเล่นเกม
กติกาการร่วมกิจกรรม

1. iBeacon แจกโชค! รับสิทธิลุ้นของรางวัลมากมายทุกสัปดาห์
สัปดาห์ที่ 1 เริ่มรายการวันที่ 15 – 25 ธ.ค. 2559 Samsung Galaxy S7 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 23,900 บาท
สัปดาห์ที่ 2 เริ่มรายการวันที่ 26 ธ.ค. 2559 – 1 ม.ค. 2560 Gift Card แทนเงินสดเพื่อใช้ชำระค่าสินค้าที่เทสโก้ โลตัสตามเงื่อนไขที่ระบุ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 20,000 บาท
สัปดาห์ที่ 3 เริ่มรายการวันที่ 2 – 8 ม.ค. 2560 ทองรูปพรรณ 96.5% หนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่า  20,765 บาท  (ราคา ณ วันที่ 28 พ.ย. 2559)
สัปดาหที่ 4 เริ่มรายการวันที่ 9 – 15 ม.ค. 2560 IPAD AIR 2 WI-FI CELLULAR 32GB (สีตามที่บริษัทฯ กำหนด)  จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 18,900 บาท
สัปดาห์ที่ 5 เริ่มรายการวันที่ 16 – 22 ม.ค. 2560 รถจักรยานยนต์ Yamaha รุ่น Spark LX (สีตามที่บริษัทฯ กำหนด) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 41,000 บาท
สัปดาห์ที่ 6 เริ่มรายการวันที่ 23 – 29 ม.ค. 2560 Club Card 1,000,000 แต้ม จำนวน 1 รางวัล มูลค่า  10,000 บาท
สัปดาห์ที่ 7 เริ่มรายการวันที่ 30 ม.ค. – 5 ก.พ. 2560 ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง (ระยะเวลาบินเดือน มี.ค. - พ.ค. 60) 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 63,400 บาท
สัปดาห์ที่ 8 เริ่มรายการวันที่ 6 – 12 ก.พ. 2560 TV Samsung 55 นิ้ว รุ่น 55” HD Curved Smart TV K6300 Series6 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 28,900 บาท
สัปดาห์ที่ 9 เริ่มรายการวันที่ 13 – 19 ก.พ. 2560 iPhone 7 32 GB  (สีตามที่บริษัทฯ กำหนด) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 26,500 บาท
สัปดาห์ที่ 10 เริ่มรายการวันที่ 20 – 26 ก.พ. 2560 ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เกาหลี ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 48,600  บาท
รวม  10 รางวัล มูลค่ารวม 301,965 บาท

2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 15 ธันวาคม 2559 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลสัปดาห์ละ 1 ท่านผ่านทางเทสโก้ โลตัส โมบาย แอปพลิเคชันและ Tesco Lotus Facebook Fan Page ตามวันและเวลาที่กำหนด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบ เทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
5. ผู้ได้รับรางวัล 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลตลอดรายการเท่านั้น
6. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย จากมูลค่าของของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ค่าจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลด้วยตนเอง
7. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้
8. ผู้ได้รับรางวัลอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ หรือข้อความในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์การตลาดได้
9. พนักงานของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงครอบครัว ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อย และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
11. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับภายใน 90 วันหลังประกาศผลผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์จากของรางวัลดังกล่าว
12. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล ตลอดจนข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตของรางวัลแต่ละรายการแต่อย่างใด
13. คำตัดสินของคณะกรรมการของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
14. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. ประกาศผลทุกวันจันทร์ เริ่มตั่งแต่วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ผ่านทาง Facebook และ Application Tesco Lotus
16. ใบอนุญาต เล่มที่ 2/60 เลขที่ 48-50 และ เล่มที่  3/60 เลขที่ 1-7 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
17. กิจกรรมไม่ร่วมที่เทสโก้ โลตัส ตลาด และเทสโก้ โลตัสเอ็กซ์เพรส

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมรายการได้อ่าน  สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขวิธีการเล่น  สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
สัปดาห์ที่ 1 เริ่มรายการวันที่ 15 – 25 ธ.ค. 2559 Samsung Galaxy S7 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 23,900 บาท ผู้ชนะคือ คุณ ชลธิชา พุ่มประดล
สัปดาห์ที่ 2 เริ่มรายการวันที่ 26 ธ.ค. 2559 – 1 ม.ค. 2560 Gift Card แทนเงินสดเพื่อใช้ชำระค่าสินค้าที่เทสโก้ โลตัส จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 20,000 บาท ผู้ชนะคือ คุณ Krichthong Maiyachote
สัปดาห์ที่ 3 เริ่มรายการวันที่ 2 – 8 ม.ค. 2560 ทองรูปพรรณ 96.5% หนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่า  20,765 บาท ผู้ชนะคือ คุณ ธิราวรรณ นาคามดี
สัปดาห์ที่ 4 เริ่มรายการวันที่ 9 – 15 ม.ค. 2560 IPAD AIR 2 WI-FI CELLULAR 32GB  จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 18,900 บาท ผู้ชนะคือ คุณ เด่นดวง เหล่ามา
สัปดาห์ที่ 5 เริ่มรายการวันที่ 16 – 22 ม.ค. 2560 รถจักรยานยนต์ Yamaha รุ่น Spark LX จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 41,000 บาท ผู้ชนะคือ คุณ อรอนงค์ พิลาปุรณะ
สัปดาห์ที่ 6 เริ่มรายการวันที่ 23 – 29 ม.ค. 2560 Club Card 1,000,000 แต้ม จำนวน 1 รางวัล มูลค่า  10,000 บาท ผู้ชนะคือ คุณ วิโรจน์รัตน์ มีศีล
สัปดาห์ที่ 7 เริ่มรายการวันที่ 30 ม.ค. – 5 ก.พ. 2560 ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 63,400 บาท ผู้ชนะคือ คุณ ฉัตราภรณ์ แซ่อุ๊ย
สัปดาห์ที่ 8 เริ่มรายการวันที่ 6 – 12 ก.พ. 2560 TV Samsung 55 นิ้ว รุ่น 55” HD Curved Smart TV K6300 Series6 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 28,900 บาท ผู้ชนะคือ​ คุณ ทูล จิตต์เกื้อ
สัปดาห์ที่ 9 เริ่มรายการวันที่ 13 – 19 ก.พ. 2560 iPhone 7 32 GB  (สีตามที่บริษัทฯ กำหนด) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 26,500 บาท ผู้ชนะคือ​ คุณ รักษ์สณาวรรณ บุญไกรภาคย์
สัปดาห์ที่ 10 เริ่มรายการวันที่ 20 – 26 ก.พ. 2560 ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เกาหลี ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 48,600  บาท ผู้ชนะคือ คุณ สาวิตรี สุ่นกุล