ช้อปปุ๊บ แจกปั๊บ แลกรับพรีเมี่ยม โดราเอมอน เดอะ มูฟวี่ 2017

1 พฤศจิกายน 2560
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 60 หรือจนกว่าของจะหมด (ของมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย)
รายชื่อสาขาที่ร่วมรายการ: 23 สาขา ดังนี้
 

ลำดับที่
 
สาขา
1 มหาชัย
2 พิษณุโลก
3 ศรีนครินทร์
4 ประชาชื่น
5 สมุย
6 พระราม 1
7 บ้านฟ้า ลำลูกกา
8 รังสิตคลอง 7
9 กระบี่
10 เพชรบูรณ์
11 สิงห์บุรี
12 ระนอง
13 ทุ่งสง
14 ปราณบุรี
15 อมตะ
16 แม่สาย
17 เสนา
18 นครศรีธรรมราช
19 ภูเก็ต
20 รังสิต - นครนายก
21 บางปู
22 ศาลายา
23 นวนคร

 วิธีการร่วมรายการ : ซื้อสินค้าจากร้านค้าในในโซนพลาซ่าที่ร่วมรายการ ครบตามเงื่อนไข นำใบเสร็จมาแลกรับของตามที่ระบุไว้ดังนี้
  1. ซื้อครบ 300 บาทขึ้นไป        แลกรับแก้วน้ำ 1 ใบ มูลค่า 150 บาท
  2. ซื้อครบ 800 บาทขึ้นไป        แลกรับร่ม 1 คัน มูลค่า 450 บาท
  3. ซื้อครบ 1,200 บาทขึ้นไป     แลกรับหมอนผ้าห่ม 1 ใบ มูลค่า 650 บาท
  4. ซื้อครบ 3,000 บาทขึ้นไป     แลกรับผ้าห่มขนาด 3.5 ฟุต 1 ผืน มูลค่า 1,450 บาท

 
เงื่อนไขการร่วมรายการ :

  1. นำใบเสร็จจากร้านค้าในโซนพลาซ่าที่ร่วมรายการ มูลค่าครบตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น แลกรับของพรีเมี่ยมได้ 1 ชิ้นต่อ 1 สิทธิ์ ณ บริเวณจุดแลกของสมมนาคุณ
  2. สามารถรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 3 ใบ และต้องเป็นใบเสร็จภายในวันเดียวกัน เฉพาะใบเสร็จที่พิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์เท่านั้น (ใบเสร็จจากซุปเปอร์มาร์เก็ต และศูนย์อาหารไม่สามารถร่วมรายการได้)
  3. พนักงานและครอบครัวของพนักงาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัสรีเทล โกรท และบริษัทในเครือเทสโก้ โลตัส รวมถึงพนักงานร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
  4. ขอสงวนสิทธิ์งดแลกของพรีเมี่ยม กรณีพบว่ามีการเก็บใบเสร็จของผู้อื่นมาใช้แลก
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงของพรีเมี่ยม หรือเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
View744

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย