ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี ครั้งที่ 3 โครงการ Journey To Genius

24 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี ครั้งที่ 3 โครงการ Journey To Genius
(จับรางวัล วันที่ 19  กันยายน 2561 เวลา 14.30น. )

รางวัลที่ 1 บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 
คุณศราวุธ   ทองนาคะ หมายเลขบัตรคลับการ์ด   6340091xxxxxxx431

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ iPhone X 64 GB มูลค่ารางวัลละ 40,500 บาท จำนวน 10 รางวัล
 
1. คุณศรัญญา   สีสิงห์    หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx931
2. คุณรัชฎาภรณ์   ภักดีนอก    หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx599
3. คุณสุวิทย์ ยิ่งวัฒนไกร หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx318
4. คุณชยาภา   ตั๋นเมือง    หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx718
5. คุณมาลัย   ปิ่นนาง    หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx371
6. คุณคนึงนิตย์   ดชนันท์    หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx688
7. คุณพัชรัตน์ธิดา   ศุภชยากรกุล    หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx180
8. คุณทิพย์มณี   ตั้งมานะ   หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx711
9. คุณมนัสชัย   รัศมิทัต   หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx436
10. คุณธีรภัทร์   ติดชัยภูมิ    หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx748
View3.2K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย