“ช้อปคุ้มทุกวันพุธ” รับคูปองส่วนลด 50 บาท ประจำเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2562

1 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรม  “ช้อปคุ้มทุกวันพุธ” รับคูปองส่วนลด 50 บาท ประจำเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2562

1. กิจกรรมแจกคูปอง_โซนพลาซ่า

ชื่อรายการ : “ช้อปคุ้มทุกวันพุธ” ซื้อสินค้าจากร้านค้าในโซนพลาซ่าครบ 300 บาท รับคูปองส่วนลด 50 บาท
วันที่จัดกิจกรรม : 6  - 28 ก.พ. 62
วันที่แจกคูปอง : ทุกวันพุธตลอดเดือนมกราคม (วันที่ 6, 13, 20, 27 ก.พ. 2562)
จำนวนสาขาที่ร่วมรายการ : 208 สาขา
เงื่อนไข : เมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าในโซนพลาซ่า มูลค่า 300 บาท ขึ้นไป สามารถรับคูปองส่วนลด 50 บาท เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปในพื้นที่ขาย เทสโก้ โลตัส ที่มีการใช้จ่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด 50 บาท (โซนพลาซ่า) :

1. ลูกค้าที่มีใบเสร็จจากร้านค้าในโซนพลาซ่า มูลค่า 300 บาท ขึ้นไป สามารถรับคูปองส่วนลด 50 บาท เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปในพื้นที่ขาย เทสโก้ โลตัส ที่มีการใช้จ่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป
2. คูปองนี้ลูกค้าต้องใช้ร่วมกับบัตรคลับการ์ด และใช้กับสาขาที่ได้รับคูปองเท่านั้น จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขคลับการ์ด ต่อวัน
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่มาจากร้านค้าที่มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเท่านั้น และสามารถรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่จำกัด
4. ลูกค้า 1 ท่าน สามารถรับคูปองได้สูงสุด 1 ใบ ต่อ วันเท่านั้น
5. ระยะเวลาในการแจกคูปองคือ ทุกวันพุธ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งได้แก่ วันที่  6, 13, 20, 27 ก.พ. 2562 เท่านั้น
6. ระยะเวลาในการใช้คูปอง 6 - 28 ก.พ. 2562
7. สินค้าที่ไม่ร่วมรายการการใช้คูปองนี้ ได้แก่ พื้นที่เช่า สินค้าประเภท บิลเพย์เม้นท์ บัตรเติมเงิน ร้านเวชภัณฑ์ ศูนย์อาหาร แอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรของขวัญ นม หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เป็นอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กอายุไม่เกิน 3 ปี สินค้ายกหีบ และตู้แช่
8. เฉพาะร้านทอง สามารถใช้ใบรับประกันทองหรือบิลเงินสดแทนใบเสร็จได้ แต่ต้องเป็นใบรับประกันทองหรือบิลเงินสดที่ระบุวันที่ซื้อ ชื่อร้าน และยอดเงินที่ซื้อทองอย่างชัดเจน

ตัวอย่างการแจกคูปอง :

- ลูกค้ามีใบเสร็จร้านค้า 1 ใบ มูลค่า 5,000 บาท จะได้รับคูปอง 50 บาท เพียง 1 ใบ เท่านั้น
- ลูกค้ามีใบเสร็จร้านค้า 5 ใบ รวมกัน ได้ยอดมูลค่า 300 บาท จะได้รับคูปอง 50 บาท 1 ใบ
- ลูกค้าซื้อทองรวมค่ากำเน็จ ยอดสุทธิอยู่ที่ 5,525 บาท จะได้รับคูปอง 50 บาทเพียง 1 ใบ

2. กิจกรรมแจกคูปอง_โซนศูนย์อาหาร

ชื่อรายการ : “ช้อปคุ้มทุกวันพุธ” ซื้อบัตรศูนย์อาหารชนิดไม่แลกคืน มูลค่า 100 บาท รับคูปองส่วนลด 50 บาท
วันที่จัดกิจกรรม : 6 - 28  ก.พ. 62
วันที่แจกคูปอง : ทุกวันพุธตลอดเดือนมกราคม (วันที่ 6, 13, 20, 27 ก.พ. 2562)
จำนวนสาขาที่ร่วมรายการ : 167 สาขา
เงื่อนไข : เมื่อซื้อบัตรศูนย์อาหารชนิดไม่แลกคืน มูลค่า100 บาท สามารถรับคูปองส่วนลด 50 บาท เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปในพื้นที่ขาย เทสโก้ โลตัส ที่มีการใช้จ่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด 50 บาท (โซนศูนย์อาหาร) :

1. ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลด 50 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดในพื้นที่ขายสินค้าเทสโก้ โลตัส เมื่อซื้อบัตรศูนย์อาหารชนิดไม่แลกคืน 100 บาท
2. ในกรณีที่ลูกค้าซื้อบัตรศูนย์อาหารชนิดไม่แลกมูลค่า 100 บาท ลูกค้าสามารถเลือกรับคูปองส่วนลด 50 บาท หรือรับของพรีเมี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น
3. คูปองนี้ลูกค้าต้องใช้ร่วมกับบัตรคลับการ์ด และใช้กับสาขาที่ได้รับคูปองเท่านั้น จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขคลับการ์ด ต่อวัน
4. ระยะเวลาในการแจกคูปอง คือ ทุกวันพุธ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งได้แก่วันที่ วันที่ 6, 13, 20, 27 ก.พ. 2562 เท่านั้น
5. สินค้าที่ไม่ร่วมรายการการใช้คูปอง ได้แก่ พื้นที่เช่า สินค้าประเภท บิลเพย์เมนท์ บัตรเติมเงิน ร้านเวชภัณฑ์ ศูนย์อาหาร แอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรของขวัญ นมหรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เป็นอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กอายุไม่เกิน 3 ปี สินค้ายกหีบ และตู้แช่
View29.3K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย