เชิญชวนโรงเรียนยากไร้ทั่วไทยร่วมโครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง"

2 มีนาคม 2562
เทสโก้ โลตัส เชิญชวนโรงเรียนยากไร้ทั่วไทยร่วมโครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง"
รับงบประมาณสนับสนุนอาหารที่มีประโยชน์ตลอดทั้งปีการศึกษา

เทสโก้ โลตัส เดินหน้าเสริมทัพอาหารดีให้โรงเรียนยากไร้  ผ่านโครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง”  เชิญชวนโรงเรียนรัฐระดับประถมศึกษาที่มีความขาดแคลนด้านอาหาร 77 จังหวัดทั่วประเทศ ส่งเรื่องราวบอกเล่าความจำเป็นเพื่อขอรับงบประมาณจัดซื้ออาหารคุณภาพสูงและมีประโยชน์ เติมเต็มโภชนาการให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพตลอดทั้งปีการศึกษา 

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์  ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส  กล่าวว่า  เทสโก้ โลตัส มีเจตนารมย์สำคัญในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกที่มุ่งเน้นการจำหน่ายอาหารสดคุณภาพดีในราคาเอื้อมถึงได้  นอกเหนือจากลูกค้าแล้ว เรายังเล็งเห็นว่ายังมีน้องๆ เยาวชนที่ควรได้รับโอกาสเข้าถึงอาหารที่ดีและมีประโยชน์เช่นกัน จึงได้เริ่มดำเนินโครงการอาหารดีพี่ให้น้องขึ้น โดยในปีนี้ เทสโก้ โลตัส เชิญชวนโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดภาครัฐทั่วประเทศ ที่ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนอาหารดีมีคุณค่าทางโภชนาการ ส่งเรื่องราว บอกเล่าความจำเป็น เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจัดซื้ออาหารดีมีคุณประโยชน์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ร่างกายและสมองให้เด็กไทย  ตลอดทั้งปีการศึกษา 2562/2563 

เงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
    • โพสต์เรื่องราว รูปภาพ และ/หรือ คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 2 นาที ที่บอกเล่าเรื่องราวความจำเป็น หรือสถานการณ์ความขาดแคลน ลง Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะ ติด #TescoLotusFooddonation และ #อาหารดีพี่ให้น้อง 
    • กรอกใบสมัครและส่งหลักฐานเพื่อเข้ากับการคัดเลือก พร้อมแนบลิงค์ Facebook โพสต์มายัง TescoLotus.FoodDonation@tesco.com หรือสแกนคิวอาร์โค้ดโครงการ ตั้งแต่วันที่ 8-23 มีนาคม2562เทสโก้ โลตัสจะพิจารณาคัดเลือก วันที่ 25-29 มีนาคม 2562
    • เกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากโพสต์ เรื่องราว รูปภาพและ/หรือ คลิปวิดีโอ เนื้อหาที่บอกเล่าเรื่องราวความจำเป็น ประกอบกับยอดไลค์และยอดแชร์ต่อใน Facebook โพสต์ โดยคัดเลือก 1 โรงเรียน ต่อ 1 จังหวัด เท่านั้น 

ทั้งนี้ หลังจากคัดเลือกโรงเรียนตามเกณฑ์ต่างๆ โดยคัดเลือกจังหวัดละ 1 โรงเรียน เรียบร้อยแล้ว เทสโก้ โลตัส จะประกาศผลในวันที่ 1 เมษายน จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเข้าโครงการดังกล่าว โดยเทสโก้ โลตัส จะร่วมสมทบงบประมาณอีกส่วนหนึ่ง เพื่อจัดสรรอาหารดีมีประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกตลอดทั้ง 2 เทอมการศึกษา 

“ทุกวันนี้ ยังมีเด็กไทยอีกไม่น้อย ได้รับโภชนาการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  ซึ่งโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง มุ่งหวังที่จะสร้างการเข้าถึงอาหารดีมีคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ แม้จะยากไร้ ขาดแคลน เพื่อพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ” นางสาวสลิลลา กล่าวสรุป
 
View3.2K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย