เทสโก้ โลตัส ร่วมกิจกรรม Earth Hour ปิดไฟพร้อมทั่วโลก แสดงจุดยืนค้าปลีกสีเขียว

27 มีนาคม 2562
เทสโก้ โลตัส ขานรับกิจกรรมเอิร์ธ อาวร์ (Earth Hour) ร่วมปิดไฟป้ายหน้าสาขาใหญ่ทั้งหมด 187 สาขาทั่วประเทศเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น. ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 พร้อมสถานที่สำคัญในเมืองต่างๆ ทั่วโลก ร่วมแสดงออกทางสัญลักษณ์และสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับวิกฤติปัญหาสิ่งแวดล้อม 

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า  เทสโก้ โลตัส มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของเราด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการมากมายเพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ ลดใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคาเพื่อผลิตพลังงานสะอาด เปลี่ยนหลอดไฟในสาขาเป็นหลอดไฟ LED ทั้งหมด ลดขยะอาหารด้วยการบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมด เป็นต้น ที่ผ่านมาเทสโก้ โลตัส ได้ร่วมกิจกรรม Earth Hour มาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยปิดไฟป้ายหน้าสาขาใหญ่เพื่อเป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ร่วมกับองค์กรและสถานที่สำคัญต่างๆ ของโลก ในปีนี้ก็เช่นกัน เทสโก้ โลตัส จะปิดไฟป้ายหน้าสาขาทั้งหมด 187 สาขาเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 20.30 – 21.30 น. ของวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ซึ่งการปิดไฟเพียง 1 ชั่วโมง สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 391 ต้น” 

“เทสโก้ โลตัส ขอเป็นส่วนหนึ่งในภาคธุรกิจของไทย ที่ร่วมแสดงพลังของการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขอเชิญชวนให้ลูกค้าและประชาชน ร่วมกิจกรรม Earth Hour กับเราในปีนี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้แล้ว ที่สำคัญคือการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย” นางสาวสลิลลา กล่าวสรุป
View1.1K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย