ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี ครั้งที่ 2 กิจกรรม ดื่มนม ยิ่งดื่มยิ่งดี World Milk Day 2019

20 มิถุนายน 2562
ผลจับรางวัล ผู้โชคดี
ครั้งที่ 2  จับรางวัล วันที่ 20 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ 1) Phone XS 64GB จำนวน 8 รางวัลๆละ 39,900 บาท รวม 319,200 บาท  ​
 
ลำดับ โทรศัพท์ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1 0953396XXX 0506300988200426
2 0957267XXX 0501201882191399
3 0999319XXX 0647200220011768
4 0967863XXX 0504700983300276
5 0637939XXX 0645200882036223
6 0973591XXX 0502301688231468
7 0840426XXX 0649200683900991
8 0839051XXX 0640100882279163
 
รางวัลที่ 2) TescoLotus Gift Card  500 บาท จำนวน 10 รางวัล ๆละ 500 บาท รวม 5,000 บาท 
 
ลำดับ โทรศัพท์ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1 0910757XXX 0504701041840754
2 0639235XXX 0505901284847289
3 0969830XXX 0507700582079233
4 0987941XXX 0516900582079194
5 0642526XXX 0511601110172740
6 0957140XXX 0506300881124199
7 0910154XXX 0504701083280983
8 0956431XXX 0505900784912970
9 0641892XXX 0512400880055833
10 0848052XXX 0501202480298300
View809

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย