ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี ครั้งที่ 4 กิจกรรม ดื่มนม ยิ่งดื่มยิ่งดี World Milk Day 2019

5 กรกฎาคม 2562
ผลจับรางวัล ผู้โชคดี
ครั้งที่ 4 จับรางวัล วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
รางวัลที่ 1) Phone XS 64GB จำนวน 8 รางวัลๆละ 39,900 บาท รวม 319,200 บาท  
 
ลำดับ โทรศัพท์ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1 66631345XXX 0516201082203387
2 66814833XXX 0501401081013411
3 66982641XXX 0506100687159734
4 66887511XXX 0508600982367997
5 66640353XXX 0506000684701459
6 66903206XXX 0503000740413840
7 66944539XXX 0504000682061567
8 66909761XXX 0503201188299454
9 66955576XXX 0512900683278452
 
รางวัลที่ 2) TescoLotus Gift Card  500 บาท จำนวน 10 รางวัล ๆละ 500 บาท รวม 5,000 บาท 
 
ลำดับ โทรศัพท์ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1 66973523XXX 0506900130387646
2 66971695XXX 0550100882556458
3 66855165XXX 0507700482172463
4 66645231XXX 0647100382250101
5 66955165XXX 0552700140119444
6 66648086XXX 0503800982267345
7 66960683XXX 0647200182709363
8 66647507XXX 0510802082702137
9 66825983XXX 0516900230028130
10 66907831XXX 0503802182149311
View1.1K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย