ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี ครั้งที่ 5 กิจกรรม ดื่มนม ยิ่งดื่มยิ่งดี World Milk Day 2019

12 กรกฎาคม 2562
ผลจับรางวัล ผู้โชคดี
ครั้งที่ 5 จับรางวัล วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
รางวัลที่ 1) Phone XS 64GB จำนวน 8 รางวัลๆละ 39,900 บาท รวม 319,200 บาท  
 
ลำดับ โทรศัพท์ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1 0967682XXX 0504901981033952
2 0838816XXX 0511000782537314
3 0846650XXX 0508700587534400
4 0902246XXX 0512301082980611
5 0982595XXX 0505202384064863
6 0826288XXX 0501801883479609
7 0855821XXX 0646400683039544
8 0968466XXX 0517100430049976
9 0806248XXX 0510400883596606
 
รางวัลที่ 2) TescoLotus Gift Card  500 บาท จำนวน 10 รางวัล ๆละ 500 บาท รวม 5,000 บาท 
 
ลำดับ โทรศัพท์ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1 0618425XXX 0647200382785838
2 0909166XXX 0641800782103705
3 0950139XXX 0502500885952092
4 0970198XXX 0550100982564351
5 0982378XXX 0642400710011503
6 0644548XXX 0507500682959140
7 0943362XXX 0503200810567480
8 0928290XXX 0504300941314633
9 0955191XXX 0504701083295677
10 0909272XXX 0505506640099289
View768

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย