ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี ครั้งที่ 6 กิจกรรม ดื่มนม ยิ่งดื่มยิ่งดี World Milk Day 2019

19 กรกฎาคม 2562
ผลจับรางวัล ผู้โชคดี        
ครั้งที่ 6 จับรางวัล วันที่ 18 กรกฎาคม 2562        
รางวัลที่ 1) Phone XS 64GB จำนวน 9 รางวัลๆละ 39,900 บาท รวม 359,100 บาท

 
ลำดับ โทรศัพท์ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1 0636495XXX 0512700640245750
2 0983761XXX 0507101083517987
3 0875591XXX 0649800410117599
4 0942899XXX 0500900710021153
5 0646720XXX 0507800383355259
6 0634076XXX 0504700683504353
7 0648093XXX 0659300482063396
8 0879380XXX 0507900282019296
9 0638738XXX 0516100884076083

รางวัลที่ 2) TescoLotus Gift Card  500 บาท จำนวน 15 รางวัล ๆละ 500 บาท รวม 7,500 บาท
 
ลำดับ โทรศัพท์ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1 0949452XXX 0504700683434683
2 0801041XXX 0513000480225607
3 0972572XXX 0505501110195077
4 0804457XXX 0510200340400097
5 0913854XXX 0641800782103764
6 0638984XXX 0647200182726625
7 0643180XXX 0510802082671932
8 0944609XXX 0552300683117407
9 0856505XXX 0516100882105647
10 0645787XXX 0510801481113728
11 0807834XXX 0500301485257235
12 0808206XXX 0500900910219490
13 0922954XXX 0641800582121976
14 0838030XXX 0505500883398241
15 0810055XXX 0516100884076046
 
View677

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย