ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี ครั้งที่ 8 กิจกรรม ดื่มนม ยิ่งดื่มยิ่งดี World Milk Day 2019

1 สิงหาคม 2562
ผลจับรางวัล ผู้โชคดี
ครั้งที่ 8  จับรางวัล วันที่ 1 สิงหาคม 2562
รางวัลที่ 1) Phone XS 64GB จำนวน 9 รางวัลๆละ 39,900 บาท รวม 359,100 บาท  

 
ลำดับ โทรศัพท์ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1 0863278XXX 0507200983131742
2 0955315XXX 0649200583371048
3 0906079XXX 0645200582078756
4 0869019XXX 0502200510138803
5 0962201XXX 0512200820157866
6 0642325XXX 0646300610023408
7 0835032XXX 0552700683943500
8 0616985XXX 0502101480235624
9 0645087XXX 0507100383670318

รางวัลที่ 2) TescoLotus Gift Card  500 บาท จำนวน 20 รางวัล ๆละ 500 บาท รวม 10,000 บาท 
 
ลำดับ โทรศัพท์ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1 0963141XXX 0507700982073547
2 0956962XXX 0641600710023977
3 0647985XXX 0507800683445371
4 0955295XXX 0647200382790780
5 0907198XXX 0504700631151458
6 0917686XXX 0504701010022127
7 0818485XXX 0510400340141118
8 0863342XXX 0647200382705017
9 0967079XXX 0647200182707084
10 0899954XXX 0642400810038863
11 0969834XXX 0510200485178459
12 0619416XXX 0647200282721866
13 0902178XXX 0507701340839225
14 0876029XXX 0516100910012258
15 0939785XXX 0507701140485338
16 0644258XXX 0505900984457043
17 0990985XXX 0504701383237412
18 0997262XXX 0502500720087916
19 0647533XXX 0507700782061648
20 0833097XXX 0505500910175102
View1.1K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย