ช้อปอลัง สวยปังที่ เทสโก้ โลตัส

7 สิงหาคม 2562
Lady Sale ช้อปอลัง สวยปังที่เทสโก้ โลตัส

รายละเอียดกิจกรรม: แลกรับของสมมนาคุณจากร้าน คิวท์เพรส, บิ๊วตี้ บุฟเฟ่ หรือ บิ๊วตี้ คอตเทจ ที่มีในสาขา เมื่อมียอดใช้จ่ายในโซนร้านค้ามากกว่า 400 บาท ขึ้นไป

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม8 สิงหาคม – 12  สิงหาคม 2562

วิธีการร่วมรายการลูกค้านำใบเสร็จแบบพิมพ์ในโซนร้านค้าหรือใบรับประกันพร้อมกับใบเสร็จที่ระบุยอดจากร้านทองที่มียอดรวมมากกว่า 400 บาท ขึ้นไป (สามารถรวมใบเสร็จได้) ไปแลกรับของสมนาคุณที่ร้าน คิวท์เพรส, บิ๊วตี้ บุฟเฟ่ หรือ บิ๊วตี้ คอตเทจ ร้านใดร้านหนึ่งที่มีในสาขา
 
ร้านค้าที่ร่วมรายการ
คิวท์เพรส:
รับ My Melody Love & Harmony Long Lasting Tinted Balm

บิ๊วตี้ บุฟเฟ่:
รับ SCENTIO MILK PLUS WHITENING Q10 MASK SHEET

บิ๊วตี้ คอตเทจ:
รับ PREMIUM MILK HONEY FACIAL MASK SHEET

หมายเหตุ
 • กิจกรรมนี้สำหรับลูกค้าเทสโก้ โลตัส ที่ซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ ของร้านค้าที่เช่าพื้นที่ที่ร่วมรายการ (ยกเว้นพื้นที่ขายของเทสโก้ โลตัส ศูนย์อาหาร การจ่ายค่าบริการโทรศัพท์และสาธารณูปโภค) ภายในเทสโก้ โลตัส ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 400 บาท ขึ้นไป (ราคาสุทธิ) โดยสามารถรวมใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในวันเดียวกันได้ มารับของพรีเมียม ณ ร้านคิวท์เพรส, บิ๊วตี้ บุฟเฟ่ หรือ บิ๊วตี้ คอตเทจ ร้านใดร้านหนึ่งที่มีในสาขา
 • สามารถแลกของพรีเมี่ยมได้ทุกสาขาที่มีร้านคิวท์เพรส, บิ๊วตี้ บุฟเฟ่ หรือ บิ๊วตี้ คอตเทจ ร้านใดร้านหนึ่ง
 • สามารถนำใบเสร็จจากร้านค้าที่เช่าพื้นที่ทุกร้านที่ออกใบเสร็จแบบพิมพ์มาแลกของพรีเมี่ยม
 • สามารถแลกรับของพรีเมี่ยม My Melody Love & Harmony Long Lasting Tinted Balm ที่ร้านคิวท์เพรส, SCENTIO MILK PLUS WHITENING Q10 MASK SHEET ที่ร้านบิ๊วตี้ ฟุฟเฟ่ หริอ PREMIUM MILK HONEY FACIAL MASK SHEET ที่ร้านบิ๊วตี้  คอตเทจ
 • เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 62 – 12 ส.ค. 62
 • ของพรีเมี่ยมมีจำนวนจำกัดต่อชิ้นต่อวันหมดแล้วหมดเลย และ จำกัดของพรีเมี่ยม 1 ชิ้น/1 ชุดใบเสร็จเท่านั้น ไม่สามารถนำใบเสร็จเดิมที่แลกของสมนาคุณไปแล้วกลับมาแลกที่ร้านค้าอื่นได้อีก
 • ใบเสร็จทุกใบจะต้องเป็นแบบพิมพ์เท่านั้นและวันที่ในใบเสร็จทุกใบจะต้องเป็นวันเดียวกันกับวันที่แลกของพรีเมี่ยม
 • สามารถใช้ใบรับประกันจากร้านทองพร้อมกับใบเสร็จที่ระบุยอดได้
 • พนักงาน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“บริษัทฯ”) พนักงานร้านค้าในพื้นที่เช่าทุกร้านที่อยู่ในเทสโก้ โลตัส สาขาที่ร่วมกิจกรรม และพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ของพรีเมี่ยมไม่สามารถจำหน่าย แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับของพรีเมี่ยม หรือเรียกร้องมูลค่าของพรีเมี่ยมที่ได้รับไปหากตรวจพบในภายหลังว่ามีการทำผิดกติกาการร่วมกิจกรรม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 
สาขาที่ร่วมรายการ: 
ทุกสาขาที่มีร้าน คิวท์เพรส, บิ๊วตี้ บุฟเฟ่ หรือ บิ๊วตี้ คอตเทจ ร้านใดร้านหนึ่ง
 
View16.2K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย