ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม "ทานที่ศูนย์อาหาร ลุ้นช้อปฟรีทั้งรถเข็นมูลค่า 3,000 บาท"

16 สิงหาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม
"ทานที่ศูนย์อาหาร ลุ้นช้อปฟรีทั้งรถเข็นมูลค่า 3,000 บาท"
 
ลำดับ ชื่อ นามสกุล สาขา
1 สุรพล โรจจวัฒน์ LOTUS SUPERCENTER - SEACON SQUARE
2 ทิพรัตน์ จันทร์โฉม LOTUS DISCOUNT STORE - MAHACHAI
3 เกรียงไกร พงศานรากุล LOTUS SUPERCENTER - KHONKAEN
4 ณัฐกร สาครบดี LOTUS SUPERCENTER - PATTAYA
5 ชุติมา วงค์พันธ์ LOTUS SUPERCENTER - SARABURI
6 บัญญัติ พุกบัว LOTUS SUPERCENTER - PITSANULOK
7 ชูพงศ์ อ้นวัฒนกิจ LOTUS SUPERCENTER - SUPANBURI
8 ณรงค์ ปล้องบรรจง LOTUS SUPERCENTER - NAKORNSRITUMMARAT
9 ทวี สวนทอง LOTUS SUPERCENTER - RAMA II
10 ปนัดดา สาระพันธ์ LOTUS SUPERCENTER - MINBURI
11 สมศรี เขียวคำฟู LOTUS SUPERCENTER - CHIANGMAI
12 กุนที สวัสดิชีวิน LOTUS SUPERCENTER - SUKHAPIBAN I
13 เทพธิดา อินทรภักดิ์ LOTUS SUPERCENTER - SURATTANI
14 กุหลาบทิพย์ ร่วมเผ่าไทย LOTUS SUPERCENTER - AYUDTHAYA
15 ณัฎฐเอก อริญชย์อัครเวช LOTUS SUPERCENTER (FORTUNE TOWN)
16 ชวลิต ผาติพรสิน LOTUS SUPERCENTER - SRINAKARIN
17 วรัญญา รักชื่อ LOTUS SUPERCENTER - PHUKET
18 พรชัย สมพันธุ์ LOTUS SUPERCENTER - RAMINDRA
19 ภัณฑิลา แซ่ตั้ง LOTUS SUPERCENTER - BANGKHAE
20 รุจรัตน์ แสงอรุณ LOTUS SUPERCENTER - RAMA IV
21 อภิรักษ์ กุลศิริวัฒนาชัย LOTUS SUPERCENTER - CHANGWATTANA
22 สุจิตรา ธนปรีชานันท์ LOTUS SUPERCENTER - SUKUMVIT 50
23 บุศรา โชติเล็กธนา LOTUS SUPERCENTER - LAKSI
24 ภครส เสถียรโภคทรัพย์ LOTUS SUPERCENTER - KORAT
25 อาริยา หิงคานนท์ LOTUS SUPERCENTER - CHONBURI
26 เจิดจรรย์ ศรีสุข LOTUS SUPERCENTER - UBOL
27 ธัญยรัตน์ นาคจันทร์ LOTUS SUPERCENTER - RATTANATIBATE
28 มาณี ชินเวศยวงษ์ LOTUS SUPERCENTER - RATCHADA RAMA III
29 นฤมล มีพิษ LOTUS SUPERCENTER - UDORN THANI
30 WORALUCK JINADIT LOTUS SUPERCENTER - PRACHACHUEN
31 อาภาสิริ แก้วพิบูลย์ LOTUS SUPERCENTER - HAD YAI
32 ไรวินทร์ ณัฎฐ์ชยานนท์ LOTUS SUPERCENTER - BANGNA TRAD
33 ภัทร ตั้งพานิชยานนท์ LOTUS SUPERCENTER - NORTH PATTAYA
34 นารี ระมิงค์วงศ์ LOTUS SUPERCENTER - CHIANG MAI KAMTIENG
35 องนค์ ยะฝา LOTUS SUPERCENTER - TRANG
36 อนงค์ กุลวิสุทธิ์ LOTUS SUPERCENTER - BANGPAKOK
37 ปัญญากร บุโรดม LOTUS SUPERCENTER - RANGSIT
38 ชูสกุล ราชแพทยาคม LOTUS SUPERCENTER - BANGKAPI
39 รัชดา ฉายเสน่ห์นาน LOTUS SUPERCENTER - RAYONG
40 ไสว อุดหนุน LOTUS SUPERCENTER - LADPRAO
41 นิตนิภา นาคูณ LOTUS SUPERCENTER - SAMUI
42 อ้อมใจ เทียมเมฆา LOTUS SUPERCENTER - KANCHANABURI
43 ประยุทธ หลิมวาณิชย์ LOTUS SUPERCENTER - NAKORNPRATHOM
44 กุณฑี ภาคพิเศษ LOTUS SUPERCENTER - CHANTABURI
45 กฤษณา หนูเทียน LOTUS SUPERCENTER - BANGYAI
46 คมสัน เลือดสกุล LOTUS SUPERCENTER - RATCHABURI
47 กฤชวรรณ ศรีประเสริฐ LOTUS SUPERCENTER - CHARANSANITWONG
48 สายพิน ศรีวิพันธ์ LOTUS SUPERCENTER - RAMA I
49 เอกวุฒิ มณีธร LOTUS SUPERCENTER - RANGSIT_NAKORNNAYOK
50 อภิสิทธิ์ ภูวเศรษฐ LOTUS SUPERCENTER - WANGHIN
51 โศภิษฐ์ รอดแจ่ม LOTUS SUPERCENTER - PRATHUMTHANI
52 สุนิสา วงศ์ทวีป LOTUS SUPERCENTER - CHAIYAPUM
53 การุณ ธนาสุวกิจ LOTUS SUPERCENTER - BANGPLEE
54 ทัศนา ชูบดินทร์ LOTUS SUPERCENTER - HUA HIN
55 ธเนศร์ เทียมบุญเลิส LOTUS SUPERCENTER - BAAN FAH
56 สุนีย์ เค้าชะเอม LOTUS SUPERCENTER - RANGSIT NAKORNNAYOK KLONG 7
57 สุรเดช เกษสัมมะ LOTUS SUPERCENTER SAMPRAN : NAKORN PATHOM
58 ไพลิน การะวัน LOTUS SUPERCENTER - NAVANAKORN : PATHUMTHANI
59 ศิราพร คงชอบ LOTUS SUPERCENTER - CITY PARK : BANGPLEE
60 ทัศนา ก๊กสันเทียะ LOTUS SUPERCENTER-FANG:CHIANG MAI
61 โฆษิต ผาสุขดี LOTUS SUPERCENTER - NAKORNCHAISRI NAKORNPRATHOM
62 ณารีนาถ ด้วงฉุ้ย LOTUS SUPERCENTER - KRABI
63 สมควร คิมหันต์ LOTUS SUPERCENTER - BANGPOO SAMUTPRAKARN
64 สุพัฒนา โพธิบุตร LOTUS SUPERCENTER - PAK CHONG KORAT
65 รัตจนา นวรัตนากร LOTUS SUPERCENTER - BANG PA IN AYUTTHAYA
66 สิริวัฒก์ บุญพัฒนพงศ์ LOTUS SUPERCENTER - PINKLAO
67 ประสิทธิ์ วงศ์วัฒนารัตน์ LOTUS SUPERCENTER - SALAYA NAKORN PRATHOM
68 อมรรัตน์ สุขุมบัว LOTUS SUPERCENTER - BAAN CHANG RAYONG
69 นาฏนลิน จุลโมกข์ LOTUS SUPERCENTER - SENA AYUTHAYA
70 วิลาวัลย์ จันลา LOTUS SUPERCENTER - PETCHABOON
71 ไพศาล ศุภธนากร LOTUS SUPERCENTER - SINGBURI
72 เสาวลักษณ์ ทองนุช LOTUS SUPERCENTER - RANONG
73 มณีรัตน์ เสาเวียง LOTUS SUPERCENTER - SRISAKET
74 สุคล รัตนพันธุ์ LOTUS SUPERCENTER - TUNGSONG NAKORNSRITHAMMARAT
75 วณิช ชมอินทร์ LOTUS SUPERCENTER - BANPONG
76 สุกัญญา บุญกอง LOTUS SUPERCENTER - PRANBURI PRACHUAB
77 รัชดา รักเกิด LOTUS SUPERCENTER - PATTALUNG
78 ดวงดาว พงษ์พัง LOTUS SUPERCENTER - LEAM CHABANG
79 จิระ บุญโชติ LOTUS SUPERCENTER - LUMLOOKKA KLONG 2
80 ชุลีพร รุจิระยรรยง LOTUS SUPERCENTER - LAMAI : SAMUI
81 วีรยศ โรจน์พนาวัน LOTUS SUPERCENTER - AMATA : CHONBURI
82 กมล มงคลสิริสมบัติ LOTUS SUPERCENTER - UDON THANI 2
83 ชญานิศ บุญสา LOTUS SUPERCENTER - ARANYAPRATHET
84 พรอนันท์ ศรีโพธิ์ฉัตร LOTUS SUPERCENTER - SUKHAPIBAN 3
85 ปิยะฉัตร พรหมชาติ LOTUS SUPERCENTER CHUMPORN
86 สายฝน คุณาวงษ์กฤต LOTUS SUPERCENTER - LOEI
87 ทิพวรรณ ชื่นนอก LOTUS SUPERCENTER - BORWIN
88 ประสาน กล้าศึก LOTUS SUPERCENTER - CHUMPAE
89 เทียนชัย ตันติศิวปพงศ์ LOTUS SUPERCENTER - KALASIN
90 เฉลิมลักษณ์ ลดาปกรณ์ LOTUS SUPERCENTER - TRAD
91 กุลนรี จำนง LOTUS SUPERCENTER - HAD YAI 2 : SONGKHLA
92 สราวุธ เนาว์เยี่ยม LOTUS SUPERCENTER - THALANG : PHUKET
93 วัฒโนทัย นาชัยเวียง LOTUS SUPERCENTER - TAK
94 สุวรรณา หนูเพชร LOTUS SUPERCENTER KORAT (HUA THALA)
95 ธัญญพัทธ์ ทองโคตร LOTUS SUPERCENTER KHONKEAN BAAN SILA
96 บุญนาค สเตรส์ส LOTUS SUPERCENTER - THAYANG TOWN: PETCHABURI
97 สุภาวดี ข่าขันมะลี LOTUS VALUE - ROI-ET
98 ประวิทย์ ชาญณรงค์ LOTUS VALUE UTTARADIT
99 ศรีวรรณ์ ขัดชุ่มแสง LOTUS VALUE - LAMPANG
100 อรฤดี พูลศรี LOTUS VALUE - CHAINAT
101 ศิริกร ใจขาน LOTUS VALUE - MUKDAHARN
102 ทวีศักดิ์ ฟาละธรรม LOTUS VALUE - NAN
103 ผ่องศิริ ทองสุ LOTUS VALUE - NAKHORNPANOM
104 สุพิชชา ชมภูทวีป LOTUS VALUE - SAMUTSONGKRAM
105 มณีรัตน์ แก้วมะ LOTUS VALUE - SAKONNAKORN
106 ศรีแก้ว จายแสง LOTUS VALUE MAE-SAI
107 จารีศรี กุลศิริปัญโญ LOTUS VALUE SATTAHIP
108 วิภาดา ศรีแก้ว LOTUS VALUE SWANG DAN DIN
109 นิติ วารีกุล LOTUS VALUE THA SA LA : NAKORNSRITHAMMARAT
110 กังวาลย์ กลิ้งทองหลาง LOTUS VALUE THA BOR NONGKAI
111 สมพร พาพันธ์ LOTUS VALUE DET UDOM UBONRATCHATHANI
112 วิลาวรรณ ธรรมมา LOTUS VALUE MAE CHAN CHIENG RAI
113 วาสนา จันทิมา LOTUS VALUE KANTRARALAX SRISAKET
114 พรทิพย์ ภัทรสุปรีดิ์ LOTUS VALUE PANOMSARAKARM CHACHEUNGSAO
115 สุพิน หอมนาน LOTUS VALUE CHIANGKAM PAYAO
116 ญาดา หุ่นหล่อ LOTUS VALUE KAMPANGSAN NAKORN PATHOM
117 นิตยา ก้อนคำตัน LOTUS VALUE THAT PANOM NAKORNPANOM.
118 กัญญาภัค บุญสิทธิ์ LOTUS VALUE LUNGSUAN CHUMPORN
119 ศริญญา สุภาพ LOTUS VALUE KHU KHAN SRISAKET
120 วราภรณ์ แก่นทน LOTUS VALUE UTHUMPORN-PI-SAI SRISAKET
121 เมธากานต์ ชื่นชม LOTUS DEPARTMENTSTORE KRATHUMBAN
122 ภาวินี แสงจันทร์ LOTUS VALUE NONGJOK
123 มังกร ล้อมหามงคล LOTUS VALUE - KABINBURI :PRAJINBUURI
124 สุกุน หลิมผาสุข LOTUS SUPERCENTER - PRACHINBURI
125 อัญชลี ขุนโมกข์ LOTUS DEPARTMENT - BANBUENG
126 พัชรีญา ออมอด LOTUS DEPARTMENT - WARINCHAMLARB
127 ดิเรก สิเนหารุณ LOTUS DEPARTMENT - NAKORN-IN BANGKRUAY : NONTHABURI
128 รัตนา ชินะอาคตะกุล LOTUS DEPARTMENT - KUMPAWAPEE : UDONTHANI
129 บัวผัน บริบูรณ์มังสา LOTUS DEPARTMENT - NONGBUALUMPHU
130 รุ่งไพลิน เชื้อหงษ์ LOTUS EXTRA - PITSANULOK THATHONG : PITSANULOK
131 เปรมจิตร์ บูลย์ประมุข LOTUS EXTRA - MAESOD : TAK
132 พัชรี บุญเสริมสุวงศ์ LOTUS DEPARTMENT - PATTANAKARN : BANGKOK
133 กุลนารี นิยมไทย LOTUS DEPARTMENT - NAKORN SAWAN
134 พัชนาภรณ์ วงษา LOTUS DEPARTMENT - BANGPAKONG : CHACHAENGSAO
135 สุปรีย์ ฝีปากเพราะ LOTUS DEPARTMENT - CHIANG KONG : CHIANG RAI
136 ภานุพงศ์ ศรีขัตย์ LOTUS DEPARTMENT - RUAM CHOKE : CHIANG MAI
137 ทัศน์วรรณ ธนโชติจารุพัฒน์ LOTUS DEPARTMENT - KLANG : RAYONG
138 เฉลิมศักดิ์ มัทวาธิ์ LOTUS DEPARTMENT - WIENG SA : SURAT
139 อุทุมวรรณ พรมมานอก LOTUS DEPARTMENT - BUA YAI : NAKORNRATCHASRIMA
140 พัชรี ไชยโรจน์ LOTUS EXTRA - SONGKLA
141 สุดจิต สิริย์จามร LOTUS DEPARTMENT - CHALONG : PHUKET
142 สมปอง เปี้ยจันทึก LOTUS DEPARTMENT - LOM SAK : PETCHABOON
143 สมนึก สุขศรี LOTUS DEPARTMENT - ROJANA : AYUTTHAYA
144 ปุณญาดา ยืนยง LOTUS DEPARTMENT - THE WALK NAKORNSAWAN : NAKORNSAWAN
145 พ.อ.อ.ประหยัด เหลือรักษ์ LOTUS DEPARTMENT - NAKORNNAYOK
146 สุชิรา เกษดี LOTUS DEPARTMENT MAHACHAI 2 : SAMUTSAKORN
147 สุภาพร หัดหมัน LOTUS DEPARTMENT JANA : SONGKHLA
148 ฐิติรัชต์ กำแทงปฏิยุทธิ์ LOTUS DEPARTMENT KLONG LUANG : PRATHUMTHANI
149 จิณณพัต ชื่นชมน้อย LOTUS SUPERCENTER PHIMAI : NAKORNRATCHASRIMA
150 อ่อนจันทร์ ไชยโก LOTUS SUPERCENTER PHAYAKKHAPHUM PHISAI : MAHASARAKHAM
151 ธราวัตน์ กวิหาญกิตติ์ชัย LOTUS SUPERCENTER JOR HOR : NAKORNRATCHASRIMA
152 อุรา มากเจริญ LOTUS SUPERCENTER NANG RONG : BURIRAM
153 นาถ ปัญหาชัย LOTUS SUPERCENTER KUCHINARAI : KALASIN
154 วริศรา ศรีละโคตร LOTUS DEPARTMENT YASOTHORN
155 สัมฤทธิ์ งามสำโรง LOTUS SUPERCENTER PAK THONG CHAI : NAKORNRATCHASRIMA
156 สุพัตรา ภู่มาก LOTUS SUPERCENTER DAN KHUN THOD : NAKORNRATCHASRIMA
157 ประทุม เทียนลำ LOTUS DEPARTMENT - PHICHIT THALUANG : PHICHIT
158 สุรีพร เปรมศรี LOTUS SUPERCENTER U-THONG : SUPHANBURI
159 สุพัชยา สีใจ LOTUS DEPARTMENT PANUS NIKHOM : CHONBURI
160 กนกวรรณ แจ้งอรุณ LOTUS DEPARTMENT - BANG KRUY SAINOI : NONTHABURI
161 สถาพร วงกลม LOTUS DEPARTMENT PHIBUN MANGSAHARN
162 สุมาลี หินขาว LOTUS SUPERCENTER - U-THAPAO AIRPORT : CHONBURI
163 มธุริน เถียรประภากุล LOTUS DEPARTMENT - MAP TA PHUT : RAYONG
164 คำหล้า มูลมาตร LOTUS DEPARTMENT - BAN SUAN : CHONBURI
165 รมมาญา ปัญญาปัน LOTUS SUPERCENTER CHOMTHONG : CHIANGMAI
166 สุพัตรา พันธ์ดารา LOTUS DEPARTMENT - ANGTHONG : ANGTHONG
167 ขวัญหล้า โพธีร์ LOTUS SUPERCENTER - WAPI PATHUM : MAHA SARAKHAM
View4.4K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย