เทสโก้ โลตัส จับมือ แสงทองสหฟาร์ม เดินหน้ายกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์

19 พฤศจิกายน 2562
เทสโก้ โลตัส จับมือ แสงทองสหฟาร์ม เดินหน้ายกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ภายในปี พ.ศ. 2571 สานต่อแผนงานด้านความยั่งยืน
 
มร. คริส โคเมอร์ฟอร์ด ประธานกรรมการฝ่ายพาณิชย์ เทสโก้ โลตัส (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเซ็นสัญญาความร่วมมือกับ นายธนาวุฑ เอื้อละพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) ในการเปลี่ยนสู่การจำหน่ายไข่ไก่จากแม่ไก่ที่ไม่ขังกรง (Cage-Free Eggs) โดยทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เทสโก้ โลตัสให้ความสำคัญต่อนโยบายการจัดหาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติต่อสัตว์ภายในห่วงโซ่อุปทานอย่างมีมนุษยธรรมตลอดวงจรชีวิตสัตว์ โดยเทสโก้ โลตัส เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกรายแรกในประเทศไทยที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะจำหน่ายเพียงไข่ไก่ที่มาจากแม่ไก่ที่ไม่ถูกขังกรงเท่านั้นภายในปี พ.ศ. 2571
View506

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย