ชีวิตดี ลุ้นช้อปฟรี ตลอดทั้งปี

6 มกราคม 2563
ชีวิตดี ตลอดทั้งปี

ลุ้นช้อปฟรี ตลอดทั้งปี

 
จับรางวัลทุกวัน วันละ 1 รางวัล รวม 24 รางวัล มูลค่ารวม 288,000 บาท 
ง่ายๆ เพียงใช้จ่ายสินค้าที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ครบ 799 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ ก็มีสิทธิ์ลุ้นช้อปฟรี ตลอดทั้งปี
 

  
รางวัลลุ้นช้อปฟรีตลอดทั้งปี
คูปองส่วนลด 1,000 บาท (คูปองส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป) รางวัลละ 12 ใบ  สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่เทสโก้ โลตัส 12 เดือน  เดือนละ 1 คูปอง  มูลค่ารางวัลละ 12,000 บาท  รวม 24 รางวัล  มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้น 288,000 บาท
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ประจำวันที่ 6 มกราคม 2563 : คุณชลลัดดา เอการัมย์
ประจำวันที่ 7 มกราคม 2563 : คุณอุไร  แซ่เอ็ง 
ประจำวันที่ 8 มกราคม 2563 : คุณศิรประ มาปังโม
ประจำวันที่ 9 มกราคม 2563 : คุณวิจิตรา หิรัตพรม
ประจำวันที่ 10 มกราคม 2563 : คุณอิงคทัช สมบัติกำจร
ประจำวันที่ 11 มกราคม 2563 : คุณชลยุทธ นามบุตร
ประจำวันที่ 12 มกราคม 2563 : คุณเยาวนุช จันทกานษ์
ประจำวันที่ 13 มกราคม 2563 : คุณสุเกียว ชนะเดช
ประจำวันที่ 14 มกราคม 2563 : คุณโอภาส นูมหันต์
ประจำวันที่ 15 มกราคม 2563 : คุณรุ้งทิพย์ กุลวงศ์
ประจำวันที่ 16 มกราคม 2563 : คุณอรอุษา เชื้อวัฒนสถาพร
ประจำวันที่ 17 มกราคม 2563 : คุณสมพร  โรจนสิริวัฒน์
ประจำวันที่ 18 มกราคม 2563 : คุณมานิตย์ ศรีอุดมสิริ
ประจำวันที่ 19 มกราคม 2563 : คุณมาริษา  ขาวสังข์
ประจำวันที่ 20 มกราคม 2563 : คุณภาวดี อ่อนรอด
ประจำวันที่ 21 มกราคม 2563 : คุณวิชุดา หนูเนียม
ประจำวันที่ 22 มกราคม 2563 : คุณดวงพร หิรัญ
ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563 : คุณเรวด เกิดแสง
ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563 : คุณนภาภัทร สวัสดิ์บุรี
ประจำวันที่ 25 มกราคม 2563 : คุณธัญลดา เลี้ยงอยู่
ประจำวันที่ 26 มกราคม 2563 : คุณศิรินุช พานิชย์
ประจำวันที่ 27 มกราคม 2563 : คุณพักต์ภิรมย์  เพ็งมณี
ประจำวันที่ 28 มกราคม 2563 : คุณเพ็ญพร เดือนดาว
ประจำวันที่ 29 มกราคม 2563 : คุณวิเชษฐ์ ธนวัฒน์โกศล
 
รายละเอียดและเงื่อนไข:

 • เมื่อซื้อสินค้าที่เทสโก้ โลตัส ระหว่างวันที่ 6 ม.ค. 2563 – 29 ม.ค. 2563 ตั้งแต่ 799 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ จะได้รับ QR Code ท้ายใบเสร็จ ลูกค้าสามารถสแกน QR Code แล้วกรอกรายละเอียดชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อลงทะเบียนร่วมลุ้นรางวัลตลอดรายการนี้
 • ลูกค้าผู้ได้รับรางวัลจะได้รับคูปองส่วนลด 1,000 บาท (คูปองส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป) รางวัลละ 12 ใบ สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่เทสโก้ โลตัส 12 เดือน เดือนละ 1 คูปอง มูลค่ารางวัลละ 12,000 บาท
 • จับรางวัลลุ้นช้อปฟรีตลอดทั้งปี ทุกวัน วันละ 1 รางวัล จำนวน 24 วัน รวม 24 รางวัล มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้น 288,000 บาท
 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่ระบุบนคูปองเท่านั้น
 • คูปองส่วนลดใช้ได้ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ยกเว้น เทสโก้ โลตัส ช้อปออนไลน์, เทสโก้ โลตัส @Shopee, และเทสโก้ โลตัส @Lazada
 • รายการลุ้นช้อปฟรีตลอดทั้งปีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ม.ค. 2563 – 29 ม.ค. 2563 ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา
 • สินค้าและบริการที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ สุรา บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ เวชภัณฑ์ นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ2) เครื่องดื่มชูกำลัง ผงชูรส กาแฟเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่ บริการชำระบิลและค่าธรรมเนียม บริการไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร และสินค้า/ร้านค้าบริเวณพื้นที่เช่า
 • บริษัทฯ จะดึงข้อมูลชื่อเบอร์โทรศัพท์ตามที่ลูกค้ากรอกรายละเอียดไว้ แล้วตัดชิ้นส่วนเพื่อจับฉลากวันละ 1 ครั้ง  ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2563 – 30 ม.ค. 2563  เวลา 14.00 น.  ที่บริษัท ลักกี้วันกรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
 • ประกาศผลรางวัลทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2563 – 31 ม.ค. 2563 ที่เว็บไซต์เทสโก้ โลตัส http://www.tescolotus.com/golucky2020 และเฟสบุ๊คเทสโก้ โลตัส www.facebook.com/tescolotus
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 • ผู้ได้รับรางวัลติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-5800 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.) และต้องยืนยันการรับรางวัล พร้อมแสดงต้นฉบับใบเสร็จที่ใช้ลงทะเบียนร่วมลุ้นรางวัล ภายใน 30 วัน หลังการประกาศรางวัลแต่ละครั้ง 
 • หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ยืนยันการรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิเลือกรายชื่อสำรองขึ้นมารับรางวัลแทนทันที
 • สงวนสิทธิการรับรางวัล 1 รางวัลต่อ 1 คน ตลอดรายการ
 • รางวัลไม่สามารถจำหน่าย โอน แลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • พนักงานของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงครอบครัว ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิมอบรางวัลให้เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข และขั้นตอนของกิจกรรมนี้ครบถ้วนทุกข้อ และมีต้นฉบับใบเสร็จที่ใช้ลงทะเบียนลุ้นรางวัลมายืนยันการรับรางวัลเท่านั้น
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเพิกถอนสิทธิผู้ได้รับรางวัลหรือเรียกร้องมูลค่ารางวัลที่ได้รับไปแล้วคืน หากตรวจพบภายหลังว่าการได้รับรางวัลเกิดจากการทุจริต
 • บริษัทฯ ยึดถือข้อมูลที่อยู่ในระบบที่ลูกค้ากรอกเข้ามาเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการและเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • เลขที่ใบอนุญาตจับรางวัล 715-738/2562
View10K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย