กิจกรรมลุ้นโชคกับสินค้ายกแพ็ค

1 มีนาคม 2563
กิจกรรม ลุ้นโชคกับสินค้ายกแพ็ค

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 – 31 พ.ค. 2563 โดยจับรางวัลทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ช่องทางในการเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม เพียง ซื้อสินค้ายกแพ็คที่ร่วมรายการในเทสโก้ โลตัส ยกเว้น เทสโก้ โลตัสเอ็กซ์เพรส ด้วยบัตรคลับการ์ด ยกเว้นโซนร้านค้าเช่า จ่ายบิล เติมเงิน โดยยอดซื้อครบทุก 1,000 บาทต่อใบเสร็จ จะได้รับ 1 สิทธิในการชิงรางวัล เพื่อลุ้นชิงรางวัลในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ไม่สามารถรวมบิลเพื่อรับสิทธิในการชิงรางวัลได้

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับของรางวัลจะต้องเป็นสมาชิกคลับการ์ด ที่มีข้อมูลในระบบเท่านั้น และชื่อนามสกุลเจ้าของบัตรคลับการ์ดที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจะต้องตรงกับชื่อนามสกุลในบัตรประชาชนของผู้ที่มารับรางวัลเท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล ในการติดต่อผู้ได้รับรางวัล บริษัทจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในระบบคลับการ์ดเท่านั้น หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ใช้เบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับรางวัล เนื่องจากบริษัทไม่สามารถติดต่อกลับได้

กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข และขั้นตอนของกิจกรรมนี้ครบทุกข้อจึงจะมีสิทธิรับรางวัล
 
 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสมาชิกคลับการ์ด
 • ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ต้องลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เพียง ซื้อสินค้ายกแพ็คที่ร่วมรายการในเทสโก้ โลตัส (ยกเว้น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส) ผ่านบัตรคลับการ์ด ภายในระยะเวลาดำเนินกิจกรรม จะมีสิทธิลุ้นรับรางวัล
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้ายกแพ็คที่ร่วมรายการทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นชิงโชคในวันที่กำหนด (สินค้ายกแพ็คที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ เครื่องดื่มชูกำลัง เบอร์ดี้กาแฟกระป๋อง นมดัชมิลล์ นมดีน่า ผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ)
 • บริษัทจะทำการจับรางวัลตามวันที่กำหนด เวลา 9.00-17.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16-17 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ภายใน 7 วันทำการผ่านทางช่องทาง เฟสบุค เทสโก้ โลตัส และ เว็บไซต์ เทสโก้โลตัส www.tescolotus.com เท่านั้น
 • ผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นถือเป็นผู้ร่วมรายการลุ้นรางวัลในครั้งนี้ โดยจะต้องเป็นสมาชิกคลับการ์ด เท่านั้น บริษัทฯ จับรางวัลโดยวิธีการดึงข้อมูลผู้มีสิทธิลุ้นรางวัลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ และตัดเป็นชิ้นส่วนนำมาจับรางวัล
 • บริษัทจะติดต่อกับผู้โชคดี ภายใน 3 วันทำการเพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลให้ผู้โชคดีทราบโดยทางบริษัท มอบหมายให้บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด เป็นตัวแทนในการติดต่อกับผู้โชคดี และผู้โชคดีจะต้องทำการติดต่อสาขาที่กำหนดและรับรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลรางวัลแต่ละรอบ หากทางบริษัทไม่สามารถติดต่อกับผู้โชคดีได้หรือผู้โชคดีไม่มารับรางวัลภายในกำหนด ให้ถือเป็นการสละสิทธิในการรับรางวัลทันที
 • ผู้ที่มารับรางวัลจะต้องมีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับชื่อและนามสกุลของเจ้าของบัตรคลับการ์ดที่ได้รับรางวัลเท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล
 • พนักงานของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงครอบครัว (พ่อ แม่ สามี ภรรยา และบุตร) ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ขอสงวนสิทธิมอบรางวัลให้เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข และขั้นตอนของกิจกรรมนี้ครบถ้วนทุกข้อเท่านั้น
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับรางวัลตามที่บริษัทฯ กำหนด  บริษัทฯ สงวนสิทธิในการไม่รับแลกคืน หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใด เช่น เปลี่ยนรูปแบบของรางวัล เพิ่มหรือลดขนาดของรางวัล ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิหรือรางวัลให้บุคคลอื่นใด
 • คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ใบอนุญาต เลขที่ 108/2563, 109/2563, 110/2563 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง นนทบุรี
 • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1712 กด 3 และกด 3

วิธีการร่วมสนุก
 
 • เตรียมบัตรคลับการ์ดให้พร้อม ตรวจสอบรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อกลับให้สมบูรณ์ก่อนวันที่มีกิจกรรม
 • ซื้อสินค้ายกแพ็คที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63 ที่เทสโก้โลตัส (ยกเว้น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส) โดยยอดซื้อสินค้ายกแพ็คที่ร่วมรายการครบทุก 1,000 บาทต่อใบเสร็จจะได้รับ 1 สิทธิในการชิงรางวัล

รายละเอียดของรางวัล

ทองรูปพรรณหนัก 50 สตางค์ มูลค่า 12,450 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) ต่อหนึ่งรางวัล รวม 20 รางวัลต่อเดือน รวมจำนวนของรางวัลทั้งสิ้น 60 รางวัล มูลค่ารางวัลรวม 747,000 บาท

หลักเกณฑ์ในการแจกของรางวัล
 
 • ผู้ร่วมกิจกรรม ต้องเป็นสมาชิกคลับการ์ดเท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล
 • จำกัดการรับรางวัล  สูงสุด 1 รางวัล ต่อ 1 คลับการ์ด ตลอดรายการ
 • ทองรูปพรรณหนัก 50 สตางค์ จำนวนรวม 60 รางวัล รายละเอียดการจับรางวัล
 
ครั้งที่ วันที่จัดรายการ จำนวนรางวัล วันที่จับรางวัล สถานที่จับรางวัล วันที่ประกาศจับรางวัล สถานที่รับรางวัล
1 1-31 มีนาคม 2563 20 10-เม.ย.-63 บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด 16-เม.ย.-63 เทสโก้ โลตัส สาขาที่กำหนด
2 1-30 เมษายน 2563 20 10-พ.ค.-63 บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด 16-พ.ค.-63 เทสโก้ โลตัส สาขาที่กำหนด
3 1-31 พฤษภาคม 2563 20 10-มิ.ย.-63 บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด 16-มิ.ย.-63 เทสโก้ โลตัส สาขาที่กำหนด


เงื่อนไขการรับรางวัล
 
 • ผู้ที่ได้รางวัลจะต้องรับรางวัลตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รางวัลทั้งหมดไม่สามารถจำหน่าย, แลก, เปลี่ยนเป็นเงินสด, หรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิได้รับรางวัล  จำกัดสูงสุดเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 คน ตลอดรายการเท่านั้น หากผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลใด ๆ ไปแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่มีสิทธิได้รับรางวัลอีก
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องทำการยืนยันสิทธิ โดยบริษัทฯ จะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในระบบคลับการ์ด เท่านั้น ผ่านบริษัท ลัคกี้ วันกรุ๊ป จำกัด และสอบถามข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ ดังนี้
  • ชื่อ - นามสกุล
  • เลขบัตรคลับการ์ด
  • เลขที่บัตรประชาชน
  • เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
  • สาขาที่สะดวกเข้ารับรางวัล บริษัทของสงวนสิทธิ สาขาที่สามารถเข้ารับรางวัล ต้องเป็นเทสโก้โลตัส สาขาที่กำหนด เท่านั้น
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นทองคำจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544 ที่เทสโก้โลตัส ตามสาขาที่กำหนด และเก็บเอกสารการจ่ายเงินไว้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษี โดยเทสโก้ โลตัสจะไม่สามารถออกใบใหม่ให้ได้ กรณีที่ทำหาย
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลทองคำจะต้องเดินทางเพื่อมารับของรางวัลด้วยตนเอง ที่เทสโก้โลตัส สาขาที่กำหนด พร้อมแสดงบัตรประชาชน (ตัวจริง) ที่ระบุชื่อและนามสกุลตรงกับชื่อและนามสกุลของเจ้าของบัตรคลับการ์ดที่ได้รับรางวัล โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมอบรางวัลให้เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข และขั้นตอนของกิจกรรมนี้ครบถ้วนทุกข้อเท่านั้น
 • ผู้ได้รับรางวัลทองคำต้องมารับรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลรางวัลแต่ละรอบ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิจากรางวัลดังกล่าว
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเพิกถอนสิทธิผู้ได้รับรางวัลหรือเรียกร้องมูลค่ารางวัลที่ได้รับไปแล้วคืน  หากตรวจพบในภายหลังว่าการได้รับรางวัลดังกล่าวเกิดจากการทุจริต
 • บริษัทฯ มีสิทธินำรางวัลทองคำแจกในรอบถัดไป ในกรณีที่ตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ปฏิบัติตามกติกาเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือตรวจสอบพบว่าไม่สุจริตหรือดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม รวมทั้งของรางวัลต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด
 • ผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

หมายเหตุ:

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามบริษัทกำหนด
View1.1K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย