ผู้ชนะการแข่งขัน Business Triathlon 2020 by Sasin

12 พฤษภาคม 2563
 ผู้ชนะการแข่งขัน Business Triathlon 2020 by Sasin
โครงการแข่งขันการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ร่วมกับ เทสโก้ โลตัส แสดงความยินดีกับทีมผู้ชนะโครงการ Business Triathlon 2020 by Sasin การแข่งขันการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมแก้ไขโจทย์จากกรณีศึกษาทางธุรกิจจริงและนำเสนอแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมตลอดระยะเวลา 1 เดือน

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้ถูกจัดขึ้นผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook ในวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยนักศึกษาจะต้องนำเสนอแผนธุรกิจโครงการนำร่องให้กับคณะผู้บริหารของเทสโก้ โลตัส

ภายหลังจากการนำเสนอผลงานกันอย่างเข้มข้น ทีมที่ชนะเลิศภายใต้โจทย์การแข่งขันจากจากเทสโก้ โลตัส ได้แก่ ทีม Benthree จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ภายใต้โจทย์การแข่งขัน ได้แก่ ทีม Marmalade จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ทีม Acestasy จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
View420

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย