เทสโก้ โลตัส มอบหน้ากากอนามัยกว่า 10,000 ชิ้น ให้แก่กรุงเทพมหานคร

22 พฤษภาคม 2563
เทสโก้ โลตัส มอบหน้ากากอนามัยกว่า 10,000 ชิ้น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในช่วงวิกฤติโควิด-19
 
นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส (ที่สามจากซ้าย) มอบหน้ากากอนามัยกว่า 10,000 ชิ้น ให้แก่ นายอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่สี่จากซ้าย) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ ตามพันธกิจข้อที่ 3 ในการให้การสนับสนุนชุมชนให้ผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปได้ด้วยกัน โดยนอกเหนือจากการมอบหน้ากากอนามัยให้หน่วยงานภาครัฐแล้ว เทสโก้ โลตัส ยังสนับสนุนชุมชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการจ้างงานพนักงานร้านค้าเช่าเป็นพนักงานแบบรายวัน โครงการตู้ปันอิ่ม” มอบอาหารและของใช้ที่จำเป็นให้ผู้ยากไร้  โครงการ “Food Paradise” รวมความอร่อย รวมใจ ช่วยเกษตรและเอสเอ็มอีไทยฝ่าภัยโควิด-19 มอบพื้นที่จำหน่ายสินค้าฟรีในศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส ให้ SME และเกษตรกร เป็นต้น
View110

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย