เทสโก้ โลตัส มอบหน้ากากอนามัยกว่า 10,000 ชิ้น ให้แก่ กสร.

22 พฤษภาคม 2563
เทสโก้ โลตัส มอบหน้ากากอนามัยกว่า 10,000 ชิ้น ให้แก่ กสร.
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ

นาง อรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส (ซ้าย) มอบหน้ากากอนามัยกว่า 10,000 ชิ้น ให้แก่ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือ กสร. (ขวา)  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ ตามพันธกิจข้อที่ 3 ในการให้การสนับสนุนชุมชนให้ผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปได้ด้วยกัน โดยนอกเหนือจากการมอบหน้ากากอนามัยให้หน่วยงานภาครัฐแล้ว เทสโก้ โลตัส ยังสนับสนุนชุมชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการจ้างงานพนักงานร้านค้าเช่าเป็นพนักงานแบบรายวัน โครงการตู้ปันอิ่ม” มอบอาหารและของใช้ที่จำเป็นให้ผู้ยากไร้  โครงการ “Food Paradise” รวมความอร่อย รวมใจ ช่วยเกษตรและเอสเอ็มอีไทยฝ่าภัยโควิด-19 มอบพื้นที่จำหน่ายสินค้าฟรีในศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส ให้ SME และเกษตรกร เป็นต้น
 
View622

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย