ประกาศรายชื่อผู้ใชคดี ได้รับ 1,000,000 แต้ม

5 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ใชคดีที่ได้รับแต้มคลับการ์ด  1,000,000 แต้ม
จำนวน 1 รางวัล จากการสมัครคลับการ์ดใหม่และกดลงทะเบียนรับสิทธิ์

ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม  – 31 พฤษภาคม 2563  

ผลจับรางวัล ผู้โชคดี
 
ลำดับ หมายเลขคลับการ์ด ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร
1 6340091009-XXXX-9925 คุณกิติยา ศรีม่วง 064-XXX-1063


รายละเอียดและเงื่อนไขการรับรางวัล
 • จับรางวัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่  4 มิ.ย. 2563 ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16-17 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 
 • รางวัล แต้มคลับการ์ด 1,000,000 แต้ม* จำนวน 1 รางวัล
 • ประกาศรางวัลในวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 2563 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.tescolotus.com
 • ผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นถือเป็นผู้ร่วมรายการลุ้นรางวัลในครั้งนี้ โดยจะต้องเป็นสมาชิกคลับการ์ดใหม่โดยสมัครในช่วงวันเวลาที่กำหนด เท่านั้น บริษัทฯ จับรางวัลโดยวิธีการดึงข้อมูลผู้มีสิทธิลุ้นรางวัลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ และตัดเป็นชิ้นส่วนนำมาจับรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัล โดยลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล รายการเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะโอนรางวัลแต้มคลับการ์ดให้กับลูกค้าที่ได้รับรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล  โดยโอนรางวัลเข้าบัตรคลับการ์ดหมายเลขที่ลงทะเบียนทำแบบสอบถามและรับสิทธิร่วมลุ้นรางวัลเท่านั้น
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิในการไม่รับแลกคืน หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใด รางวัลไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นหรือบัตรคลับการ์ดหมายเลขอื่นนอกจากที่ได้ลงทะเบียนทำแบบสอบถามและรับสิทธิร่วมลุ้นรางวัลไว้
 • คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิร่วมรายการ
 • ใบอนุญาต เลขที่ 132/2563 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง นนทบุรี
 • หากมีข้อสงสังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1712 กด 3 และกด 3
View903

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย